Ένα καινοτόμο δίκτυο αγροτών φέρνει την τεχνολογία στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Τον τρόπο να φέρει την καινοτομία στο χωράφι, εξασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή των αγροτών, βρήκε το Ερευνητικό Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας «ΟΜΚi» στην Ουγγαρία. Σύμφωνα με το περιοδικό της EIP-AGRI «Agrinnovation», το Ινστιτούτο ανέπτυξε ένα ερευνητικό δίκτυο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των αγροτών, εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις επιτόπου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Ουγγαρίας σε πραγματικές καταστάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η έρευνα συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών. Με περισσότερες από 100 γεωργικές εκμεταλλεύσεις να συμμετέχουν κάθε χρόνο, το δίκτυο πραγματοποιεί επιτόπου δοκιμές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις αροτραίες καλλιέργειες, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών και τις αμπελοκαλλιέργειες.

Σύμφωνα με το αγροτικό περιοδικό, ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας είναι ότι οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν εμπειρίες τόσο μεταξύ τους όσο και με επιστήμονες και άλλους συμμετέχοντες στο δίκτυο. Τα αποτελέσματα κάθε δοκιμής συγκεντρώνονται και καταγράφονται σε περιλήψεις, οι οποίες στη συνέχεια δίνονται σε όλους τους συμμετέχοντες.

Αυτοί, με τη σειρά τους, κάνουν τις παρατηρήσεις τους, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο να βρίσκουν από κοινού πρακτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις εκάστοτε τοπικές περιστάσεις. Επίσης, τα αποτελέσματα προωθούνται μέσα από τακτικές συναντήσεις, εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις μέσω δικτύου.