Έναρξη δεύτερου ψεκασμού δακοκτονίας στο Νέο Μαρμαρά και τα Πυργαδίκια

Ανακοίνωση υψηλού δακοπληθυσμού στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής

«Σχετικά με ανακοίνωση υψηλού δακοπληθυσμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ιερισσού και έναρξη δεύτερου ψεκασμού δακοκτονίας στο Νέο Μαρμαρά και τα Πυργαδίκια»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χαλκιδικής ανακοινώνεται ότι, από την εξέταση του δικτύου δακοπαγίδων που έχουν αναρτηθεί και παρακολουθούνται από την Υπηρεσία στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ιερισσού (κυρίως στις περιοχές Γαβριάδια και Τράπεζος) προκύπτουν υψηλοί δακοπληθυσμοί. Δεδομένου ότι δεν εφαρμόζονται (από την Υπηρεσία) δολωματικοί ψεκασμοί στην παραπάνω περιοχή, λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση των συνεργείων ψεκασμού, παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να προβούν άμεσα σε ψεκασμούς κάλυψης για την προστασία της ελαιοπαραγωγής τους.

Επιπροσθέτως η εν λόγω Διεύθυνση ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει ψεκασμός των ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας στην Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά, με ημερομηνία έναρξης ψεκασμού την 18 Σεπτεμβρίου 2017 και 7 ημέρες διάρκεια. Ο ψεκασμός θα γίνει με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού και με το φάρμακο KARATE  (δραστική ουσία lambda cyhalothrin 10%).

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να συνεργάζονται με τους συντελεστές του προγράμματος (προσωπικό δακοκτονίας) καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. Επιβάλλεται να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ελαιόδεντρά τους προκειμένου να ελέγχουν την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και παράλληλα παρακαλούνται να μεταφέρουν έγκαιρα στην υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους. Καλούνται επίσης όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους προκειμένου να τα ψεκάσει.

Παρακαλούνται οι βιοκαλλιεργητές να έχουν ως οφείλουν σημασμένους τους ελαιώνες τους. Παρακαλείτε ο αρμόδιος Δήμος να ενημερώσει τους κατοίκους του.         

Τέλος ανακοινώνεται ότι  θα ξεκινήσει ο δεύτερος ψεκασμός των ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2017 στην Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων με ημερομηνία έναρξης ψεκασμού την 18 Σεπτεμβρίου 2017 και 8 ημέρες διάρκεια. Ο ψεκασμός θα γίνει με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού και με το φάρμακο KARATE (δραστική ουσία lambda cyhalothrin 10%).

Παρακαλούνται οι βιοκαλλιεργητές να έχουν ως οφείλουν σημασμένους τους ελαιώνες τους.

Παρακαλείτε ο αρμόδιος Δήμος να ενημερώσει τους κατοίκους του.         

Για περισσότερες πληροφορίες:    

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Χαλκιδικής 2371351282 / 2377022381 / 2371351267 – Αθ. Κούτος – Κοκόνα Άννα – Στραβαρίδου Στ.