Ένας χάρτης απόψεων για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό

Τι θα σημάνει για τους Ευρωπαίους πολίτες ένας επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός μέχρι το 2030; Με αυτή την ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία πρωτοβουλία, ζητώντας τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία.

Σε συνέχεια της πρότασης της προέδρου, Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, για ένα κοινό ψηφιακό σχέδιο με ορίζοντα το 2030, η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει, μεταξύ άλλων:

✱ Μια σαφή φιλοδοξία βασισμένη σε κοινούς στόχους.
✱ Ψηφιακές αρχές που εξυπηρετούν τους ανθρώπους.
✱ Ένα πλαίσιο για την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών στρατηγικών ικανοτήτων μέσω πολυκρατικών έργων.
✱ Μια δομή διακυβέρνησης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών-μελών και δράσεις για τη συμμετοχή του κοινού.

Η υποβολή των παρατηρήσεων μπορεί να γίνει μέχρι τις 9 Μαρτίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα συνοψίσει σε σύντομη έκθεση τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν και θα εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα ληφθούν υπόψη.