Ενδελεχής έρευνα για τα λιπάσματα στο Αίγιο

Την κινητοποίηση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν οι αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας και η προσφυγή της στην εισαγγελική αρχή, για πιθανούς κινδύνους που ενέχει η εναπόθεση από την αθηναϊκή εταιρεία «Αντριάτικα» μεγάλης ποσότητας λιπασμάτων στο κτήριο της ΣΚΟΣ ΑΣΕ (πρώην ΑΣΟ) στα Διγλεώτικα Αιγίου, εντός του οικιστικού ιστού της περιοχής.

Ύστερα από το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που καλούσε την εταιρεία να της προσκομίσει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Διεύθυνση Ανάπτυξης ζητά να προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας καλούνται να διερευνήσουν τη νομιμότητα των διαδικασιών που έχουν ακολουθηθεί από την πλευρά της εταιρείας και αν τηρούνται οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.

Σύμφωνα με τη μηχανικό της ΣΚΟΣ ΑΣΕ, έχουν κατατεθεί στην Πυροσβεστική από την εταιρεία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του χώρου.

Οι κάτοικοι πάντως εξακολουθούν να αγωνιούν για την ασφάλειά τους, αναμένοντας σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις από τους αρμοδίους.