ΔΑΟΚ Δράμας: Ενημέρωση για αποφυγή παραπληροφόρησης σχετικά με το πράσινο σκουλήκι

Η ΔΑΟΚ της Π.Ε. Δράμας με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους καλλιεργητές βαμβακιού: «ότι διαπιστώθηκε το τελευταίο διάστημα επιχειρούμενη, συντονισμένη προσπάθεια παραπληροφόρησης και πρόκλησης πανικού σχετικά με την τρέχουσα γενεά πράσινου σκουληκιού (γενεά Ιουλίου)». Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση της ΔΑΟΚ «επανειλημμένως έχει τονιστεί ότι, η μόνη επιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των εχθρών του βαμβακιού είναι η εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Αυτές εμπεριέχονται κάθε φορά στα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βαμβακιού που εκδίδονται από τη ΔΑΟΚ Δράμας και αναλύονται εμπεριστατωμένα στις Οδηγίες Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης στη Βαμβακοκαλλιέργεια του ΥΠΑΑΤ.

Επισημαίνεται ότι φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βαμβακιού στην Π.Ε. Δράμας είναι η ΔΑΟΚ Δράμας. Καλούνται λοιπόν οι καλλιεργητές βαμβακιού να διαβάζουν τα Δελτία που εκδίδονται, να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους σύμφωνα με τις οδηγίες και να μην επηρεάζονται από αναξιόπιστες πηγές πληροφόρησης.

Οι υπεύθυνοι επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι συνταγογράφοι που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Δράμας καλούνται να ενημερώνουν και να υποστηρίζουν τους καλλιεργητές στο έργο τους. Κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια περιορισμού του κόστους παραγωγής, κυρίως σε ό,τι αφορά σε άστοχους ψεκασμούς και επεμβάσεις φυτοπροστασίας.

Καλούνται οι Δήμοι της Π.Ε. Δράμας να αναρτούν σε κεντρικά σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων τα Δελτία της ΔΑΟΚ Δράμας (τα οποία τους κοινοποιούνται) για την ενημέρωση των καλλιεργητών-δημοτών τους».