Ενίσχυση της απόδοσης των ζώων ορεινής κτηνοτροφίας μέσω των δορυφόρων

Στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ορεινής κτηνοτροφίας στην Ισπανία συμβάλλει η χρήση της τεχνολογίας βοηθώντας τους κτηνοτρόφους να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τα ζώα τους και να αυξήσουν την απόδοσή τους. Συγκεκριμένα, η ισπανική καινοτομία Ixorigue, που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Αραγονίας και από ευρωπαϊκούς πόρους, συνδυάζει τεχνολογίες όπως η δορυφορική παρακολούθηση και οι αισθητήρες για την ανάλυση των δεδομένων.

Ένα ειδικό κολάρο παρακολουθεί το μέγεθος της κίνησης και της δραστηριότητας των ζώων και ελέγχει περιοδικά τη γεωγραφική τους θέση. Τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την περίοδο δειγματοληψίας μεταφέρονται στην πλατφόρμα «Cloud» χρησιμοποιώντας τεχνολογίες επικοινωνίας χαμηλής κατανάλωσης. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό πιθανών προβλημάτων στα ζώα και στην εμφάνιση συγκεκριμένων αναπαραγωγικών παραμέτρων.

Στο πρώτο στάδιο, τα δεδομένα εισάγονται από τον αγρότη στην εφαρμογή και οργανώνονται ανά ζώο. Ο ακριβής εντοπισμός των ζώων σε συνδυασμό με τις μετρήσεις δραστηριότητας αποστέλλονται περιοδικά στην πλατφόρμα επεξεργασίας. Μετά την επεξεργασία, είναι δυνατό να οριστούν ορισμένα μοτίβα συμπεριφοράς και να ενεργοποιηθούν ειδοποιήσεις σύμφωνα με τις προγραμματισμένες πρακτικές των κτηνοτρόφων.

Η γραφική αναπαράσταση των δεδομένων και η δημιουργία ειδικών αναφορών βοηθούν τους αγρότες στον καθημερινό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους. Το δορυφορικό σύστημα Galileo παίζει βασικό ρόλο σε όλη αυτήν τη διαδικασία, παρακολουθώντας την κίνηση και τη συμπεριφορά των ζώων, που μετακινούνται όλη την ημέρα σε δύσκολες τοποθεσίες όπως τα βουνά.

Επίσης, με τον συνδυασμό πλοήγησης και δεδομένων των δορυφορικών συστημάτων Copernicus Sentinel 1 και Sentinel 2, η καινοτομία Ixorigue είναι σε θέση να προβλέψει τις περιοχές βοσκής και τους διαθέσιμους βοσκότοπους, βοηθώντας στην αναγνώριση της βλαστικής κατάστασης σε αυτούς παρέχοντας συστάσεις βάσει δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ζώων.