Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης

Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στοχεύει πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσα από τους τομείς δράσης των αξόνων ανάπτυξης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας για την προσέλκυση των γυναικών.

Οι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εστιάζονται στην αγροδιατροφή, στη βιομηχανία, όπως επίσης και στη στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, στην πράσινη καινοτομία και τέλος στην εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της δομής του κέντρου υποστήριξης επιχειρήσεων της περιφέρειας και απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες εργαζόμενες, επιχειρηματίες ή υποψήφιες επιχειρηματίες στους αντίστοιχους τομείς αναφοράς. Στόχος της προσπάθειας είναι οι ωφελούμενες να καλύψουν τα πεδία στους αντίστοιχους τομείς αναφοράς ή να βελτιώσουν τις γνώσεις επιχειρηματικότητας που κατέχουν.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί υλοποίηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών και την εξάλειψη των εμποδίων στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (stem) στην περιφέρεια.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στην τελευταία συνάντηση των Ευρωπαίων εταίρων του έργου FEMINA, του προγράμματος interreg Europe, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 στο Groningen της Ολλανδίας.

Σε δήλωσή του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, έκανε λόγο για ένα σημαντικό εργαλείο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, που στοχεύει να εδραιώσει τις γυναίκες σε εργασιακούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις. «Προσωπικά καλώ κάθε γυναίκα να τολμήσει να ασχοληθεί με το επιχειρείν», υποστήριξε ο ίδιος.