Εντάχθηκα στο μέτρο των νέων αγροτών, πρέπει να προσκομίσω και βεβαίωση επαγγελματία αγρότη;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Εντάχθηκα στο μέτρο των νέων αγροτών τον προηγούμενο μήνα. Πρέπει να προσκομίσω και βεβαίωση επαγγελματία αγρότη;

Νίκος από Πάτρα

Κάθε εγκεκριμένος παραγωγός υποχρεούται να έχει εγγραφεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αγρότης ή κτηνοτρόφος-πτηνοτρόφος ή μελισσοκόμος εντός δύο ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης (ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας του νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη) και να έχει γεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το εξωγεωργικό. Οι σχετικές διευκρινίσεις που έχουν βγει από τη Διαχειριστική Αρχή περιέχουν ένα πολύ καλό παράδειγμα που παραθέτουμε αυτούσιο.

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Παράδειγμα: Δικαιούχος, ο οποίος απέκτησε την ιδιότητα του νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα τον Οκτώβριο του 2016, οφείλει μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 να έχει αποκτήσει όλες τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως επαγγελματία αγρότη. Συνεπώς, μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στον ΕΦΚΑ και, παράλληλα, να πληροί τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του ως επαγγελματία αγρότη, όσον αφορά τα εισοδήματα, την απασχόληση και την τήρηση λογιστικών βιβλίων, όπου αυτά απαιτούνται. Όμως, οι προϋποθέσεις του εισοδήματος δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν πριν από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, που αφορά τα εισοδήματα του 2018, δηλαδή πριν από την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2019. Κατά συνέπεια, για το συγκεκριμένο παράδειγμα, η βεβαίωση του ΜΑΑΕ δεν μπορεί να προσκομιστεί πριν από εκείνο το διάστημα.

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα