Ένταξη έργων 4.000.000,00€ από εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. στη Λακωνία.

Κόρινθος: Ένωση δυνάμεων ενόψει νέου ΕΣΠΑ ζήτησε ο Πέτρος Τατούλης

Μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Π. Τατούλη, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 87780/7.8.2017 (ΑΔΑ:ΨΠΔΩ465ΧΙ8-4ΥΛ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ποσού των 4.000.000,00€ για έργα αποκατάστασης ζημιών που είχαν προκληθεί στην Λακωνία από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2016.           

Η κ. Τζανετέα εξέφρασε την ικανοποίηση της για την έγκριση των παραπάνω χρημάτων που αφορούν σε καθαρισμούς χειμάρρων, μισθώσεις μηχανημάτων, αντιπλημμυρικά έργα, ενίσχυση προχωμάτων και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων καθώς και σε αποκατάσταση συντήρησης οδών κατά τμήματα και τόνισε ότι με συντονισμένες προσπαθείς εξασφαλίστηκε το παραπάνω ποσό που θα αποκατάσταση μεγάλο τμήμα των ζημιών που είχαν προκληθεί από τις πλημμύρες του 2016 κυρίως στην περιοχή της Σκάλας. Η κ. Τζανετέα  επισήμανε δε, ότι αμέσως μετά τις πλημμύρες δαπανήθηκε  ένα μεγάλο ποσό από ίδιους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας προκείμενου να γίνουν οι πρώτες αναγκαίες παρεμβάσεις για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία οδών και ο καθαρισμός χειμάρρων και ποταμών.