Έως τα µέσα Αυγούστου και µετά τις διασταυρώσεις οι τροποποιήσεις για το ΟΣΔΕ 2022

Αυλαία έπεσε στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022, μετά την παράταση που δόθηκε στη διαδικασία έως και την Πέμπτη 14 Ιουλίου, προκειμένου αφενός να προλάβουν οι δικαιούχοι να είναι εμπρόθεσμοι, αφετέρου εξαιτίας των συνεχών προβλημάτων και ελλείψεων που παρουσίασε φέτος η εφαρμογή.

Ενδεικτικό των φετινών παλινωδιών είναι ότι μία ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή την Τετάρτη 13 Ιουλίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε –με καθυστέρηση τουλάχιστον δύο μηνών– την εγκύκλιο «περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων Έτους 2022».

Από εδώ και πέρα

Σε όσες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022 υποβληθούν από την Παρασκευή 15 Ιουλίου και μετά θα επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης και μέχρι 25 ημέρες. Αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή μετά την καταληκτική ημερομηνία:

α) Της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

β) Της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2022 στον/στην δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ποινές αυτές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Αυτό σημαίνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων και την επεξεργασία των ήδη υπαρχόντων οριστικών είναι η 8η Αυγούστου 2022.

Τροποποιήσεις μετά τους διασταυρωτικούς

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δίνεται ένα χρονικό περιθώριο έως τις 18 Αυγούστου 2022 για τροποποιήσεις κατόπιν διασταυρωτικών ελέγχων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «στο πλαίσιο των διοικητικών μηχανογραφικών ελέγχων λειτουργεί σύστημα προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων».

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον/στην δικαιούχο εντός 26 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, δηλαδή έως την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις κατόπιν των προκαταρκτικών ελέγχων «κοινοποιούνται από τους/τις δικαιούχους στην αρμόδια αρχή το αργότερο εννέα ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία για την κοινοποίηση στον δικαιούχο των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών ελέγχων (9 Αυγούστου 2022), δηλαδή έως την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022».

Πρόκειται, κατά κάποιον τρόπο, για τη διαδικασία που γινόταν έως πέρυσι με τη διόρθωση βάσει των δεδομένων αποσφαλμάτωσης, μόνο που τώρα δεν υπάρχει αποσφαλμάτωση με τον τρόπο που αυτή διεξαγόταν, και επίσης, καμία χρονιά δεν χρειαζόταν να φθάσει η ημερομηνία έως τις 18 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι οι γεωργοί για τους οποίους θα πραγματοποιηθεί έλεγχος με τη μέθοδο των τεχνικών παρακολούθησης γης θα έχουν το δικαίωμα μεταβολής της αίτησής τους μετά από μήνυμα λάθους και μέχρι ημερομηνίας που θα ανακοινωθεί. Οι έλεγχοι με τη μέθοδο των τεχνικών παρακολούθησης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022 στις περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων και Ημαθίας.

Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

✱ Φέτος, θα υπάρχει διασταύρωση στοιχείων με το Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις αγροτεμαχίων όπου ο αρχικός κάτοχος είναι Δημόσιος Φορέας.

✱ Ως προς τον έλεγχο της ιδιότητας του Ενεργού Γεωργού έχει προστεθεί τρίτο κριτήριο: «Γεωργοί, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι το εισόδημα που απέκτησαν από γεωργικές δραστηριότητες κατά το φορολογικό έτος 2021 είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως της λήψης ή μη άμεσων ενισχύσεων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (2021)».

Συνέχεια στα προβλήματα της εφαρμογής

Στην εγκύκλιο σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τύπο ιδιοκτησίας «Κληρονομιά», γίνεται αναφορά στο πεδίο «Είδος κληρονομιάς», το οποίο, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», δεν υπήρχε μέχρι χθες στην εφαρμογή της ΕΑΕ 2022. Με λίγα λόγια, η πληρότητα φακέλου δεν ελέγχει και δεν αναφέρει ποιο δικαιολογητικό πρέπει να επισυναφθεί. Για τον ίδιο λόγο, δεν εμφανίζεται σχετικό σφάλμα στην οριστικοποίηση της αίτησης. Επιπλέον, όπως μας γνωστοποιήθηκε, δεν υπάρχει κάποια εκτυπώσιμη αναφορά που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ΚΥΔ για να εντοπίσουν τους ΑΦΜ με τύπο ιδιοκτησίας «Κληρονομιά», ώστε να τους επισυνάψουν ό,τι κρίνουν ότι λείπει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στην «ΥΧ» ΚΥΔ της χώρας, εξακολουθεί να σημειώνεται καθυστέρηση στον χάρτη και στην πλοήγηση. Μας ενημερώνουν ότι δεν γίνεται σωστός έλεγχος των απαιτήσεων πρασινίσματος, ενώ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καταχώριση στοιχείων ζωικής εκμετάλλευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι δεν δύνανται να δηλωθούν κωδικοί εκμετάλλευσης με μηδενική απογραφή, καθώς δεν έχει προβλεφθεί εκμετάλλευση χωρίς ζώα.

Αναφορές υπάρχουν σχετικά με τις καταχωρίσεις Συνδεδεμένων, ενώ τα ΚΥΔ ρωτούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ πώς θα καταχωριστεί η βιολογική μελισσοκομία (προς το παρόν, επιτρέπεται μόνο η δήλωση της Δράσης 11.1.2 στα Γενικά Στοιχεία και όχι στα μελισσοσμήνη).

Διευκρινίσεις για τα Δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική, καθώς οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους, αλλά και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κάθε έτους. «Ειδικά για το έτος 2022, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, προσαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους της σύγκλισης, όπως προβλέπονται στον μεταβατικό κανονισμό (ΕΕ) 2220/2020 και στις εθνικές μας επιλογές», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, προσθέτει ότι «για το έτος ενίσχυσης 2022, θα εφαρμοστεί γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ύψους έως 2,5%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα».

Μεταβιβάσεις

Σχετικά με τις μεταβιβάσεις, οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι στις αιτήσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων χωρίς γη (Υποδείγματα 8, 12) και στις αιτήσεις εκμίσθωσης ΔΒΕ χωρίς γη (Υπόδειγμα 9), η ημερομηνία λύσης και έναρξη της μίσθωσης αντίστοιχα δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 14-7-2022. Στις περιπτώσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη (Υποδείγματα 8, 12), η ημερομηνία λύσης μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31-5-2022.

Όλα τα παραπάνω δεν επηρεάζουν την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, που είναι η 25-7-2022.