Έως την Τρίτη 22/10 η υποβολή προσφυγών κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για την Δράση 10.1.01

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει, έως την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του ΠΑΑ 2014-2020.

Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε τον πίνακα στις 11 Οκτωβρίου, δίνοντας ουσιαστικά επτά εργάσιμες ημέρες στους υποψηφίους που δεν συμφωνούν με τα προσωρινά αποτελέσματα να προσφύγουν. Την ίδια ημέρα, εξέδωσε και εγκύκλιο με οδηγίες για την εξέτασή τους.

Σημειώνεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης και ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους της προσφυγής, υποβάλλοντας παράλληλα –ηλεκτρονικά– επιπλέον παραστατικά, προκειμένου να αποδείξει το αληθές του επιχειρήματός του.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των προσφυγών.