Επαφές με την ΕΤΕπ για περεταίρω αναβάθμιση των Ερευνητικών Κέντρων είχε ο Χρ. Δήμας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπου συζήτησαν για την χρηματοδότηση νέων επενδυτικών έργων στον χώρο της Έρευνας και της Καινοτομίας.
 
Πιο συγκεκριμένα, οι επαφές αφορούν σε επενδύσεις για την προμήθεια νέου τεχνολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, την αναβάθμιση ή και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών για 6 Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.
 
Ο προϋπολογισμός των συμβάσεων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ Ευρώ, με την χρηματοδότηση από την ΕΤΕΠ να κυμαίνεται στο 50% της επένδυσης με τη μορφή χαμηλότοκου δανείου.

Η αξιοποίηση των πόρων αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες των Ερευνητικών Κέντρων προς όφελος της ελληνικής ερευνητικής – ακαδημαϊκής κοινότητας.
 
Τα 6 Ερευνητικά Κέντρα που θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι τα εξής: 

  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / ΙΤΕ
  • Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
  • Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” / ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / ΕΚΕΤΑ
  • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / ΕΙΕ
  • Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:
 
«Η ενίσχυση του χώρου έρευνας και καινοτομίας αποτελούν στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης. Οι προχωρημένες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών είναι ένα σημαντικό βήμα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.»