Επένδυση σε βιωσιμότητα και ευζωία με οικονομικά και τεχνικά εφικτές λύσεις ζητούν οι πτηνοτρόφοι της Ευρώπης

Χρειάζεται μελέτη επιπτώσεων πριν από τη θέσπιση ημερομηνίας που βάζει τέλος σε μορφές κλωβοστοιχίας

Γενικές αρχές και προβληματισμούς που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, καθώς αλλάζουν τις πολιτικές σχετικά με την ευζωία στην πτηνοτροφία, θέτουν με νεότερο έγγραφό τους οι Copa και Cogeca. Η θέσπιση μίας ημερομηνίας που θα βάζει τέλος σε όποια μορφή κλωβοστοιχίας, σύμφωνα με τις κορυφαίες οργανώσεις, δεν θα πρέπει να έρθει χωρίς ταυτόχρονη εκτίμηση τυχών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προηγούμενες επενδύσεις, οι οποίες ακόμη δεν έχουν αποσβεστεί, στις οποίες έχουν προβεί πτηνοτρόφοι και αβγοπαραγωγοί της Ευρώπης για να προσαρμοστούν σε προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει στήριξη για νέες επενδύσεις, υπογραμμίζουν, τονίζοντας ότι όλοι οι παραγωγοί και τα παραγωγικά συστήματα θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν σε βιωσιμότητα και ευζωία με τη διαβεβαίωση ότι η παραγωγή τους παραμένει οικονομικά και τεχνικά εφικτή.

Συνοχή της εμπορικής πολιτικής με την Πράσινη Συμφωνία και τη νέα ΚΑΠ θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται, «χωρίς να υποβαθμίζεται η δουλειά, αλλά και η δυνατότητα επένδυσης σε υψηλότερα πρότυπα των παραγωγών μας», επισημαίνουν.

Μεταφέρουν, ταυτόχρονα, το αίτημα των εκτροφέων να αποφευχθούν κίνδυνοι, όπως αυτός της μετεγκατάστασης της ζωικής παραγωγής και του εκτοπισμού βασικών ζητημάτων υγείας και ευημερίας των ζώων σε τρίτες χώρες, αλλά και μίας λιγότερο ανταγωνιστικής πτηνοτροφίας σε σύγκριση με αυτή τρίτων χωρών, ειδικά αν αυτή η αυξημένη ευαισθητοποίηση ως προς την ευζωία μπορεί να φέρει και υψηλότερα κόστη παραγωγής εντός της κοινότητας.

Η ευρωπαϊκή κοινότητα των αγροτών καταβάλλει τις μεγαλύτερες προσπάθειες, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση των αγορών με διαρκείς επενδύσεις ως προς τα υψηλότερα παγκοσμίως πρότυπα, κάτι που πρέπει να επικοινωνηθεί στους καταναλωτές, προσθέτουν.

Χρειάζεται νομοθετικό πλαίσιο μακράς διάρκειας που θα επιτρέπει αποπληρωμή επενδύσεων

Η αναγνώριση των διαφορών στην καταναλωτική ζήτηση, αλλά και τις κλιματολογικές συνθήκες και τις ιστορικές εξελίξεις στα κράτη-μέλη κρίνεται σημαντική, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν διαθέσιμα υλικά και εξοπλισμοί για τους πτηνοτρόφους. Το ίδιο και τα απαραίτητα νομικά εργαλεία και μηχανισμοί που θα διαφυλάττουν την παραγωγή στην περίπτωση ασθενειών.

«Οποιοδήποτε μέτρο που σχετίζεται με ευζωία και ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζεται στον απαραίτητο βαθμό για την προστασία των ανθρώπων και των ζώων συνοδευόμενο από επαρκή επιστημονικά στοιχεία», υποστηρίζουν, τονίζοντας, παράλληλα, τον συντονισμό που απαιτείται μεταξύ Επιτροπής και εθνικών και τοπικών αρχών.

Η επιστημονική έρευνα θα πρέπει να αποτελεί βάση σε οποιαδήποτε τελική απόφαση, τονίζουν, ζητώντας σταθερότητα στον τομέα και βοήθεια στους παραγωγούς για τον σχεδιασμό, ξεκινώντας από ένα νομοθετικό πλαίσιο μακράς διάρκειας που θα επιτρέπει τουλάχιστον την αποπληρωμή νέων επενδύσεων.

Προσανατολισμένες και κατευθυνόμενες από την αγορά προσεγγίσεις
σε κοτόπουλα, γαλοπούλες και πάπιες

Για την Ομάδα Εργασίας των Copa και Cogeca, ο τομέας του κοτόπουλου είναι αυτός που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. «Eίμαστε υπέρ των πρωτοβουλιών, της επενδυτικής υποστήριξης και άλλων εργαλείων που διασφαλίζουν ότι οι αγρότες λαμβάνουν τις καλύτερες προσφορές από την αγορά και μας βοηθούν να προχωρήσουμε προς ακόμη υψηλότερα πρότυπα» αναφέρει, καλώντας για εθελοντική, πρακτική και προσανατολισμένη στην αγορά προσέγγιση.

Αντιστοίχως, σε ό,τι αφορά τη γαλοπούλα, ο τομέας δρα και αναπτύσσεται σύμφωνα με μία προσέγγιση και ζήτηση που κατευθύνεται από την αγορά, κάτι που δεν ήταν πάντα εύκολο, καθώς ο τομέας χτυπήθηκε αισθητά από την πανδημία και τη γρίπη των πτηνών.

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση για την ευζωία στις γαλοπούλες, ωστόσο υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες που υπογραμμίζουν τη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Προσπάθειες και πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται και κάθε πρότυπο θα πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη», σχολιάζει.

Στον τομέα της πάπιας, η Ομάδα Εργασίας στηρίζει την προσέγγιση που κατευθύνεται από την αγορά, κάτι που επέτρεψε την αύξηση των προτύπων ευζωίας στην παραγωγή. «Για την παραγωγή φουά γκρα, η φάση εκτροφής σε κλουβιά έχει περιοριστεί στο ελάχιστο και όλες οι πάπιες στην Ευρώπη είναι ελευθέρας βοσκής για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Όλοι οι τομείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και να διατηρούν το παραγωγικό δυναμικό τους στην Ευρώπη», σημειώνει.

Επαρκής στήριξη και περίοδος μετάβασης σε εναλλακτικό σύστημα για τις ωοπαραγωγικές όρνιθες

Η σημασία ύπαρξης μίας κατάλληλης μεταβατικής περιόδου, καθώς και επαρκούς στήριξης για να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα εναλλακτικό σύστημα, το οποίο δεν υποστηρίζεται πλήρως από την αγορά, υπογραμμίζεται στην περίπτωση των ορνίθων αβγοπαραγωγής. Ο κλάδος έχει προβεί σε τεράστιες επενδύσεις από το 2012 και έπειτα για να περάσει στο σύστημα των διευθετημένων κλωβών και, αν αλλάξει η νομοθεσία πριν περάσει η περίοδος απόσβεσης, η ζημία θα είναι μεγάλη για τους παραγωγούς.

Πέραν των γενικών προϋποθέσεων που αναφέρονται, η Ομάδα Εργασίας θα βασιστεί και σε εκτίμηση επιπτώσεων για τον υπολογισμό της μεταβατικής περιόδου που απαιτείται για τη μετάβαση σε εναλλακτικά συστήματα, αναφέρει.

Επιπλέον, σε όλες τις γενικές αρχές, πρέπει να διασφαλιστεί ότι εφόσον ο παραγωγός αποφασίσει να αυξήσει τον χώρο για να παρέχει υψηλότερη ευημερία στα ζώα του, δεν εμφανίζεται πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση, ενώ πρέπει να υποστηριχθεί η πρόσβαση σε οικοδομικές άδειες που θα κάλυπταν βελτιώσεις ως προς την καλή διαβίωση.

Ακόμη, οι αγρότες δεν θα πρέπει να τιμωρούνται, εάν αυξηθούν οι εκπομπές ή άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι οργανώσεις ζητούν υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας που θα συμβάλουν σε κατανόηση και καθοδήγηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την αποφυγή του κανιβαλισμού, ώστε να μειωθεί η πρακτική της αποράμφωσης.

Επιπλέον, η χρήση λευκών αβγών θα πρέπει να προωθηθεί στους καταναλωτές, καθώς η διαχείρισή τους είναι ευκολότερη, όταν πρόκειται για τη διατήρηση πτηνών με άθικτο ράμφος.

Τέλος, η Ομάδα Εργασίας πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι διαθέσιμη μια λύση αγοράς για τη σταδιακή κατάργηση της επιλογής αρσενικών νεοσσών. «Μόλις η τεχνολογική λύση είναι εμπορικά βιώσιμη, θα δεσμευτούμε να καταργήσουμε σταδιακά τις τρέχουσες διαδικασίες», καταλήγει.