Επιβεβαίωση «ΥΧ»: Ελάχιστο κύκλο εργασιών για 8 χρόνια στις υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών –  Όλες οι διευκρινήσεις για την Τυπική Απόδοση

Λίγες ημέρες μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της «ΥΧ» για τον σχεδιασμό του ΥΠΑΑΤ να βάλει φρένο στους λεγόμενους «αλεξιπτωτιστές» του μέτρου των νέων αγροτών, βάζοντας στο στόχαστρο των ελέγχων τιμολόγια, εισόδημα, τζίρο και παραγωγικότητα, εστάλησαν τελικά οι απαραίτητες διευκρινήσεις σε υπαλλήλους των ΔΑΟΚ και στους μελετητές, με αφορμή και την προδημοσίευση της μοριοδότησης της 3ης πρόσκλησης.

Γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι η Τυπική Απόδοση θα συνδέεται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι κατά την περίοδο του επιχειρηματικού τους σχεδίου, καθώς και κατά την τετραετή περίοδο δέσμευσης μακροχρονίων υποχρεώσεων, θα δεσμεύονται για την πραγματοποίηση ενός ελάχιστου κύκλου εργασιών.

Τυπική Απόδοση

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έχουν στα χέρια τους οι μελετητές, από το επόμενο ημερολογιακό έτος από αυτό του έτους ένταξής τους στο μέτρο, θα ελέγχεται αν πραγματοποιούν ετησίως κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες. Ο ελάχιστος αποδεκτός τζίρος κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου δεν πρέπει να υπολείπεται του 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο (τυπική απόδοση που προκύπτει από την δήλωση του ΟΣΔΕ 2021). Από το ημερολογιακό έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι και την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων πρέπει να πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες, τουλάχιστον ίσο με το 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου (τυπική απόδοση που προκύπτει από την δήλωση ΟΣΔΕ του έτους ολοκλήρωσης). Περιπτώσεις ανώτερης βίας που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές και περιορίζουν τον κύκλο εργασιών θα εξετάζονται κατά περίπτωση και ενδεχομένως σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ.

Η Τυπική Απόδοση, αν και υπολογίζεται από το ΟΣΔΕ κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική για τα μέτρα του ΠΑΑ. Όπως εξηγούν οι διαχειριστικές αρχές, αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως, νεαρές φυτεύσεις, μη υπολογισμός τεχνικής λύσης βοσκοτόπων, επίσπορες καλλιέργειες, υπολογισμός Τυπικής Απόδοσης που ενδέχεται να εξαιρεθεί στο ΠΣΚΕ από τον μελετητή (σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο) κ.λπ.Κατά την επεξεργασία όλων των σταδίων των αιτήσεων σε όλα τα υπομέτρα, η τυπική απόδοση που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι μελετητές είναι αυτή που υπολογίζεται από το ΠΣΚΕ, η οποία είναι η μοναδική έγκυρη.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι ένας υποψήφιος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την μη προσμέτρηση της Τυπικής Απόδοσης που προέρχεται από ιπποειδή.  Σε αυτή την περίπτωση, η Τυπική Απόδοση θα αφαιρείται από όλα τα έτη, δηλαδή από το 2016 έως και την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεών του.