Επιδεικτικό αγρόκτημα για 30.000 αγρότες της Πελοποννήσου

Δημιουργία κέντρου ψηφιακής και τεχνολογικής καινοτομίας

Είναι ευρέως αποδεκτό πλέον, μετά και από έρευνες σε αγρότες, ότι η διάδοση της καινοτομίας μπορεί να επιτευχθεί πιο γρήγορα στους παραγωγούς μέσω των επιδεικτικών αγροκτημάτων και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η Πελοπόννησος, όπως αναφέρει στην «ΥΧ», ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος ΔΣ της Πήγασος Αγροδιατροφή, μέσω της δημιουργίας του Agribator, ενός Κέντρου Ψηφιακής και Τεχνολογικής Καινοτομίας. «Ένας από τους ρόλους θα είναι να διασυνδέσει πανεπιστήμια, εταιρείες και παραγωγούς για την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας και της δημιουργίας επιδεικτικών αγροκτημάτων, στα οποία οι παραγωγοί θα μπορούν να βλέπουν στην πράξη την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών», εξηγεί.

Βασικοί στόχοι

Εκτός, όμως, από τα επιδεικτικά αγροκτήματα, το Agribator θέτει και άλλους στόχους για την υποστήριξη της αγροτικής καινοτομίας στην περιφέρεια. Οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί από το Agribator είναι οι εξής:

✱ Βελτιστοποίηση ποιότητας και ποσότητας της αγροτικής παραγωγής, με χρήση συστημάτων άρδευσης, σε πρότυπα αγροκτήματα επίδειξης και εκπαίδευσης.

✱ Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων «από» και «για» την αγροτική παραγωγή και πιλοτικών γραμμών μεταποίησης.

✱ Λειτουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας.

✱ Διά βίου εκπαίδευση και επαγγελματική επιμόρφωση αγροτών.

✱ Προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και στήριξης διείσδυσης στην αγορά.

✱ Πιστοποίηση και ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων με βάση το ISO 17025.

✱ Λειτουργία εργαστηρίων μηχανουργείου – ηλεκτρολογείου – χημείου για την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής και προϊόντων.

Τα παραπάνω τίθενται ως πυλώνες για τις δεσμεύσεις που έχει λάβει το Κέντρο Καινοτομίας και αφορούν τη μείωση κατά 30% των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων στον αγρό, με στόχευση στη διατήρηση της βιοποικοιλότητας της Πελοποννήσου και της ασφάλειας των καταναλωτών.

Επίσης, τη μείωση κατά 30% του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καλλιεργειών, με στόχευση στην ορθή διαχείριση των υδάτων και στη μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Τέλος, την πρόσβαση 30.000 παραγωγών σε σύγχρονα εργαλεία γνώσης, χρηματοδότησης και γεωργικής ανάπτυξης, ώστε να είναι βιώσιμοι και αειφορικοί.

Συνάντηση με την περιφέρεια

Ο Agribator και η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμφώνησαν ότι «ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν τομέα της οικονομίας με μεγάλη δυναμική. Ωστόσο, η ανάπτυξή του θα προκύψει μόνο μέσα από την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να παραχθούν ποιοτικότερα και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, με χαμηλότερο κόστος για τον παραγωγό». Η κοινή διαπίστωση προήλθε μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του Agribator Τάκη Θεοδορόπουλου, προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αρκαδίας (ΟΕΒΕΑ) και Μάρκου Λέγγα με τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, κ. Λαμπρόπουλο, και τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο, κ. Μπουντρούκα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Σπ. Κίντζιος, και ο αντιπρύτανης, Ι. Χατζηπαυλίδης, και ο καθηγητής, Ε. Χριστοφόρου, ως εκπρόσωπος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι στηρίζουν τις προσπάθειες του Agribator να εκσυγχρονίσει την αγροτική οικονομία της περιφέρειας και θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό τρίπτυχο από τον ιδιωτικό τομέα, την αυτοδιοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Λέγγας, «το πρώτο από τα θετικά αποτελέσματα αποτελεί η συμφωνία Agribator – Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση της υλικοτεχνικής υποδομής του φορέα, τη δημιουργία και τη στήριξη προγραμμάτων για καινοτόμες επιχειρήσεις και προϊόντα».