Υπάρχει αυτήν την περίοδο κάποια επιδότηση για αγρότες, κτηνοτρόφους, ελαιοπαραγωγούς ή μελισσοκόμους;

-Διαφήμιση-
Τρέχει αυτή την περίοδο κάποια επιδότηση / επιχορήγηση από κάποιο πρόγραμμα για αγρότες, κτηνοτρόφους, ελαιοπαραγωγούς ή μελισσοκόμους.

Μάριος από Ιθάκη

Hσυγκεκριμένη απάντηση μπορεί να περιοριστεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, καθότι όπως καταλαβαίνετε το πλήθος των χρηματοδοτικών εργαλείων για τον αγροτικό πληθυσμό είναι αρκετά μεγαλύτερο. Στο ΠΑΑ, λοιπόν, τα περισσότερα μέτρα που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις έχουν πλέον κλείσει. Αναμένονται το επόμενο διάστημα να ανοίξουν οι ιδιωτικές επενδύσεις του LEADER, που αφορούν κυρίως επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και το μέτρο των γεωργικών συμβουλών, που περιλαμβάνει την υποστήριξη των παραγωγών από εξειδικευμένο γεωτεχνικό προσωπικό σε εξειδικεύμενα θέματα.

-Διαφήμιση-