Επικυρώνονται οι τρεις Κανονισμοί της νέας Συμφωνίας

Να τηρηθεί η προθεσμία για τα Στρατηγικά Σχέδια, προειδοποιεί ο Γ. Βοϊτσεχόφσκι

Στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ πρόκειται να δημοσιευτούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας (όλα δείχνουν στις 6/12) οι τρεις νέοι Κανονισμοί της νέας ΚΑΠ 2023-2027, μετά την υιοθέτησή τους την Πέμπτη 2/12 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το μήνυμα που στέλνει ο επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επικεντρώνεται για άλλη μία φορά στα Στρατηγικά Σχέδια των κρατών-μελών, που πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους στην Κομισιόν και να στηρίζουν τις αλλαγές που εκφράζει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά ότι πρέπει να τηρηθεί στο ακέραιο το χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία έως την 1η Ιανουαρίου 2022 για να υποβάλουν τα στρατηγικά προσχέδιά τους και, στη συνέχεια, η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης και διατύπωσης παρατηρήσεων.

«Βασικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η εισαγωγή στρατηγικών σχεδίων σε επίπεδο κρατών-μελών, τα οποία επιτρέπουν στις εθνικές κυβερνήσεις να προσαρμόζουν τις διατάξεις της ΚΑΠ στις ανάγκες των γεωργικών κοινοτήτων τους σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η νέα πολιτική είναι, επίσης, η πλέον φιλόδοξη, από περιβαλλοντική άποψη, μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι το 1/4 των άμεσων ενισχύσεων προορίζεται για πρακτικές πράσινης γεωργίας.

Επιπλέον, είναι η πρώτη ΚΑΠ που περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών απασχόλησης για τους εργαζόμενους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο.