Επιπλέον κονδύλια για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας ζητούν οι ευρωβουλευτές

Η επιβάρυνση της ΚΑΠ για την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο μέλλον

«Κόκκινη γραμμή» στα κονδύλια της ΚΑΠ τράβηξαν οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας ενόψει της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η θέση τους ήταν ξεκάθαρη: Πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή των ειδικών στρατηγικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» απαιτούν ένα νέο οικονομικό πακέτο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ για την επίτευξή τους.

Τα παραπάνω διατυπώθηκαν την Τρίτη 7 Ιουλίου, όταν την ίδια ημέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλεσμένη σε διαδικτυακή συζήτηση, που διοργάνωσε η πολιτική ομάδα Renew Europe του Ευρωκοινοβουλίου, τόνιζε πως η αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επιπλέον χρήματα για τον αγροδιατροφικό τομέα. Η ίδια σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή ύπαιθρος χρειάζεται χρηματοδότηση για να υποστηρίξει τις νέες φιλοδοξίες της ΕΕ, αλλά εάν επιλεγεί η πράσινη και ψηφιακή οδός, τότε το στοίχημα θα κερδηθεί. Κάλεσε, δε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, όσον αφορά τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Η εκσυγχρονισμένη και βιώσιμη ΚΑΠ θα συμβάλει αποφασιστικά στους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ και ένα σημαντικό μέρος της θα πρέπει να τους υποστηρίζει. Ωστόσο, η επίτευξη αυτών των στόχων θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από το αν θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση», επεσήμανε η Επιτροπή Γεωργίας κατά τη γνωμοδότησή της για το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στο κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε με 37 ψήφους υπέρ, η Επιτροπή χαιρετίζει το αναθεωρημένο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και τις προτάσεις ανάκαμψης μέσω του Next Generation ως ένα βήμα που πλησιάζει τη θέση του Κοινοβουλίου για τη διατήρηση της χρηματοδότησης της γεωργικής πολιτικής της στα σημερινά της επίπεδα.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τυχόν πρόσθετα μέτρα σχετικά με την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων των ειδικών στρατηγικών, πρέπει να έχουν νέα χρηματοδότηση, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η ΚΑΠ. «Οι αυξημένες οικολογικές απαιτήσεις θα πρέπει πάντα να αντισταθμίζονται οικονομικά, καθώς οι αγρότες δεν μπορούν να κληθούν να κάνουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να κάνουν πλήρη χρήση του μηχανισμού ανάκαμψης για να βοηθήσουν τους αγρότες να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες με τρόπο που δεν θα απειλεί την παραγωγή τροφίμων. Προειδοποιούν, όμως, ότι η χρήση των κονδυλίων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την κάλυψη των αναγκών εξαιτίας της πανδημίας μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις χρηματοδότησης τα επόμενα χρόνια, γεγονός που θα επηρέαζε την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας. Τόνισαν ακόμη πως πρέπει να αποφευχθούν οι μη βιώσιμες εισαγωγές, καθώς θα λειτουργήσουν εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών.