Επιστημονική τεκμηρίωση για την ποιότητα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Κοζάνης

Την επιστημονική… βούλα, ως προς το ποιοτικό προφίλ και τη διατροφική σύστασή τους, φέρουν εδώ και λίγο καιρό τρία εμβληματικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (ΑΦΦ) που καλλιεργούνται στην ΠΕ Κοζάνης.

Σιδερίτης, φασκόμηλο και ρίγανη, αυτοφυή και καλλιεργούμενα, μπήκαν στο μικροσκόπιο της ερευνητικής κοινότητας, προκειμένου να χαρακτηριστούν τα παραγόμενα προϊόντα, σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις ετικέτες, το σήμα και την ιχνηλασιμότητά τους, ώστε να λάβουν αφενός προστιθέμενη αξία και αφετέρου για να αξιοποιηθεί η τοπική χλωρίδα των αρωματικών φυτών της περιοχής και να μπορέσει να παραχθεί ένα εγχώριο πολλαπλασιαστικό υλικό.

Η σχετική τεκμηρίωση προήλθε από τα αποτελέσματα των ερευνητών του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τα τρία προϊόντα στις περιοχές Ξηρολίμνη – Μεταμόρφωση της ΠΕ Κοζάνης και την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη και διαπίστευση αρωματικών φαρμακευτικών φυτών περιοχής Κοζάνης», που αποσκοπούσε στην υποστήριξη και στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής ΑΦΦ.

«Η Δυτική Μακεδονία είναι πρωτοπόρος στην καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, αλλά και στη μεταποίηση, καθώς υπάρχουν πολλά αποστακτήρια και μεταποιητικές μονάδες. Οι μελέτες μας επικεντρώθηκαν στο τσάι του βουνού, το φασκόμηλο και τη ρίγανη, σε τρία είδη που είναι αυτοφυή στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα καλλιεργούνται. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα, γιατί έδειξαν ότι αυτά που καλλιεργούνται έχουν πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα αρωματικά συστατικά και αυτά που έχουν αντιοξειδωτική δράση ήταν σε πολύ καλό ποσοστό και επίπεδο», εξήγησε η διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου.