Επιχειρησιακές ομάδες: Τρεις μεγάλες αλλαγές στη νέα προκήρυξη

Έρχεται η διαβούλευση μέχρι το καλοκαίρι

Βασικά ζητήματα που, αυτήν τη στιγμή, αποτελούν τροχοπέδη για τη σωστή εφαρμογή και λειτουργία των επιχειρησιακών ομάδων και του Μέτρου 16 στην Ελλάδα, φαίνεται ότι θα διευθετηθούν στη νέα προκήρυξη του ΠΑΑ και το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα για τις 316 επιχειρησιακές ομάδες που συστάθηκαν κατά το προηγούμενο ΠΑΑ ήταν η μη χορήγηση της προκαταβολής του 50% κατά τη σύσταση της ομάδας, με τη χρηματοδότηση να δίνεται αρκετό καιρό μετά για την εφαρμογή της καινοτομίας στο χωράφι, γεγονός που προκαλούσε λειτουργικά θέματα, καθώς βασικό συστατικό της καινοτομίας είναι η αμεσότητα στην εφαρμογή της.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» η Αθανασία Μερεμέτη, προϊσταμένη της Μονάδας Συνεργασίας & Καινοτομίας από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ, στην καινούργια παρέμβαση, που θα αφορά τις επιχειρησιακές ομάδες, «θα δίνεται η προκαταβολή του 50% με εγγυητική επιστολή και οι επιλέξιμες δαπάνες του προσωπικού θα είναι με απλοποιημένο κόστος.

Όλα τα παραπάνω έχουν τεθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι υπό διαμόρφωση. Το καλοκαίρι αναμένεται η διαβούλευση του θεσμικού πλαισίου και μέχρι το τέλος του χρόνου η πρόσκληση».

Η συμμετοχή του γεωργικού συμβούλου

Ακόμη ένα βασικό ζήτημα που θα περιλαμβάνεται στη νέα προκήρυξη είναι η συμμετοχή των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων στις επιχειρησιακές ομάδες. Όπως τονίζει η κα Μερεμέτη, «οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς με πιστοποιημένους συμβούλους θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις επιχειρησιακές ομάδες, καθώς θα πρέπει να συμβάλουν στη δημιουργία της ομάδας και στη διάδοση του σχεδίου. Μέχρι τώρα, δεν υπήρχε η προϋπόθεση συμμετοχής πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων στις επιχειρησιακές ομάδες».

Το μεγάλο στοίχημα

Οι επιχειρησιακές ομάδες αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην καινοτομία που έχει παραχθεί από πανεπιστήμια και εταιρείες και στην εφαρμογή της στο χωράφι, συνδέοντας ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο. Ως σκοπό έχουν τον εντοπισμό των τοπικών προβλημάτων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τη λύση αυτών μέσω της υφιστάμενης καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, επιχειρησιακές ομάδες είναι οι ομάδες ανθρώπων που συνεργάζονται στο πλαίσιο ενός έργου για την επίτευξη πρακτικών λύσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή την αξιοποίηση μιας καινοτόμου λύσης.

Από το 2012, που ιδρύθηκε, η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας έχει εμπλακεί με τη χρηματοδότηση 3.400 επιχειρησιακών ομάδων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο σύστασης 316 επιχειρησιακών ομάδων, το 10% περίπου του συνολικού ευρωπαϊκού ποσοστού, οι οποίες μέχρι τον Αύγουστο του 2025 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους μέσω του προϋπολογισμού των 54 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των 2 υπομέτρων του Μέτρου 16.

Το μεγάλο στοίχημα που έχει να κερδίσει η Ελλάδα, λοιπόν, είναι να φτάσει στο σημείο ολοκλήρωσης όλων αυτών των επιχειρησιακών ομάδων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όταν η ΕΕ για τη λειτουργία και την ολοκλήρωση του έργου 3.400 επιχειρησιακών ομάδων έχει ξεκινήσει τη δράση της από το 2012.

Είναι βασικό, λοιπόν, στην επόμενη προκήρυξη να βρεθούν πιο ευέλικτες διαδικασίες, έτσι ώστε η χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ομάδων να είναι άμεση και να δίνονται τα χρήματα σε διάστημα έξι μηνών από τη στιγμή της αίτησης για να διευκολυνθεί και η εφαρμογή της καινοτομίας στο χωράφι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα μέτρο καινοτομίας, όταν αυτή αργεί να εφαρμοστεί στο χωράφι.