Επτά εβδομάδες γεμάτες αγροτεχνολογία στο πλαίσιο του έργου AgTech7

Μετά από έναν απαιτητικό «μαραθώνιο», οι εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AgTech7 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Επτά εβδομάδες με επτά διαφορετικά μαθήματα από τον τομέα της αγροτεχνολογίας παρουσιάστηκαν σε συμμετέχοντες με διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα.

Το αποτέλεσμα όμως ήταν το ίδιο: επιτεύχθηκε υψηλό ποσοστό ικανοποίησης. Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές καθώς και σε επαγγελματίες όπως γεωπόνοι-γεωργικοί σύμβουλοι, αλλά και επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες λύσεις και προσεγγίσεις που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το έργο AgTech7, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε., σχεδίασε, ανέπτυξε και παρουσίασε διαδικτυακά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει 7 θεματικές ενότητες από τον τομέα της αγροτεχνολογίας:

 • Αλυσίδα Αξίας Τροφίμων και Σύστημα Τροφίμων.
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και Παρατήρηση Γης (Earth Observation) για αύξηση της αγροτικής παραγωγής και βελτίωση της αποδοτικότητας των εισροών.
 • Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων σε Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Αγροτικής Εκμετάλλευσης (FMIS).
 • Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 • Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη ρευστότητα και την ασφάλιση αγροδιατροφικών προϊόντων.
 • Τεχνικές ανάπτυξης επιχειρηματικότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο της αγροτεχνολογίας (Lean Startup).
 • Τεχνικές νευροεπιστήμης για προσωποποιημένο μάρκετινγκ στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Οι παρουσιάσεις όλων των μαθημάτων έχουν βιντεοσκοπηθεί και είναι πλήρως προσβάσιμες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης του έργου. Εκτός από τα βίντεο των μαθημάτων, η πλατφόρμα περιλαμβάνει πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (όπως προτεινόμενο επιστημονικό υλικό μελέτης, οπτικοακουστικό υλικό, case studies, τεστ αυτοαξιολόγησης και άλλα) στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας ανάλογα με το ενδιαφέρον του. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να απευθυνθείτε στον ιστότοπο του έργου: https://www.agtech7.uns.ac.rs/

Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

 • NEUROPUBLIC Α.Ε., Ελλάδα
 • Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC), Ελλάδα
 • Yasar University, Τουρκία
 • Camli Yem Besicilik San. Tic. AS, Τουρκία
 • University of Novi Sad, Σερβία
 • BioSense Institute, Σερβία
 • Maastricht University, Ολλανδία
 • EBAN ASBL– European Business Angels Network, Βέλγιο

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.