Έρευνα αγροτών: Απαραίτητες η εκπαίδευση και η κατάρτιση για την υιοθέτηση της καινοτομίας

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες αξιολογήθηκαν μεταξύ των σημαντικότερων αναγκών για την υιοθέτηση της καινοτομίας στο χωράφι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DEMETER.

Σε μία κλίμακα από το ένα έως το πέντε οι ερωτώμενοι αγρότες έφεραν στην πρώτη θέση την ανάγκη κατάρτισης με βαθμό 3,21, με έναν ερωτώμενο μάλιστα να σχολιάζει ότι «η εκπαίδευση για τους αγρότες και τους εργάτες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι σημαντική για όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες». Τη λίστα των αναγκών συμπληρώνουν το πλαίσιο εφαρμογής των τεχνολογιών (χρηματοδοτικά και τραπεζικά συστήματα, νομικό πλαίσιο) με βαθμό 2,32 και οι ψηφιακές υποδομές με βαθμό 2,21.

Πιο αναλυτικά, οι υπεύθυνοι του έργου απευθύνθηκαν στους αγρότες που συμμετέχουν σε αυτό σχετικά με τους προβληματισμούς στην αγροτική παραγωγή και στην εφαρμογή της καινοτομίας. Εκ των ερωτηθέντων αγροτών, το 90% ήταν άνδρες και το 10% γυναίκες.

Η μέση ηλικία των ερωτηθέντων ήταν 30-39 έτη και η γεωγραφική θέση των απαντήσεων κατανεμήθηκε σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, της Τσεχίας, της Γεωργίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Μαυροβουνίου, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας. Σχεδόν το 80% των αγροτών είχε πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Μόνο το 21% των ερωτηθέντων ήταν μέρος ενός συνεταιρισμού, ενώ το 55% ήταν μέρος μιας οργάνωσης αγροτών. Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο διέφερε μεταξύ των εκμεταλλεύσεων των αγροτών, καθώς σχεδόν το 30% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το διαδίκτυο είναι εξαιρετικό, το 24% πολύ καλό, το 29% καλό, το 10% φτωχό και το 7% πολύ φτωχό.

Οι ανάγκες για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής

Η έρευνα κατέγραψε, επίσης, σε μία κλίμακα από το ένα έως το δέκα τις ανάγκες των αγροτών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι η αύξηση της ποιότητας της απόδοσης (8,38), η πρόσβαση σε πληροφορίες για τον καιρό και την κλιματική αλλαγή (8,28), η πρόσβαση σε εφικτή και οικονομικά προσιτή τεχνολογία και προσβασιμότητα (8,03) και η ασφάλεια για τα δεδομένα της αγροτικής τους εκμετάλλευσης (7,86) είναι οι τέσσερις πιο σημαντικές.

Συνοπτικά, η έρευνα ήταν μια πολύ χρήσιμη άσκηση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των ανησυχιών των αγροτών σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και το έργο DEMETER.

Όσον αφορά τις ανάγκες και τις ανησυχίες, θέματα όπως η προσβασιμότητα των κλιματικών δεδομένων όσο και της τεχνολογίας, καθώς και η ασφάλεια των δεδομένων που προέρχονται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα εξεταστούν σε περαιτέρω εργαστήρια του ευρωπαϊκού προγράμματος, σύμφωνα με τους εταίρους του έργου.

Επίσης, τα αποτελέσματα θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα και να βελτιώσουν την επικοινωνία με την αγροτική κοινότητα.

Θα επεκτείνουν, τέλος, μια παρόμοια έρευνα σε ένα ευρύτερο δίκτυο αγροτών τους επόμενους μήνες και θα δημιουργήσουν μια έρευνα για τη συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής.