Έργα οδοποιίας στις ιρλανδικές διαβάσεις της Ροδόπης από εθνικούς πόρους

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Την κατασκευή δύο νέων έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2016, ΣΑΕΠ 031, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης.  

Πρόκειται για τα έργα: «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά» και «Αποκατάσταση βλαβών και εργασίες βελτίωσης της επαρχιακής οδού Ν. Καλλυντήριο – Οργάνη».

Συγκεκριμένα, το πρώτο έργο  είναι προϋπολογισμού 4.900.000 € και προβλέπει την κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Λίσσο επί της επαρχιακής οδού Κομοτηνή – Κάλχας – Γρατινή – Φιλλύρα – Αρριανά, από εθνικούς πόρους της ΣΑΕΠ 031. Η γέφυρα θα έχει μήκος 153,00 m και θα εδράζεται επί έξι βάθρων (δύο ακρόβαθρα και τέσσερα μεσόβαθρα).

Πέρα από την κατασκευή της γέφυρας, προβλέπεται η κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων για την προσαρμογή της υφιστάμενης οδού με τη νέα χάραξη. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Για το δεύτερο έργο ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 180.000€ και περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 14ης Ιουνίου 2016 στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Νέου Καλλυντηρίου – Δρύμης – Κάτω Δροσινής – Δρανιάς – Οργάνης, από εθνικούς πόρους της ΣΑΕΠ 031.

Η επαρχιακή οδός που διασχίζει αυτήν την περιοχή και συνδέει τους προαναφερθέντες οικισμούς, υπέστη αρκετές ζημιές. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης θα  προκηρύξει άμεσα τους δύο διαγωνισμούς για την ανάδειξη Αναδόχου που θα εκτελέσει τα έργα.