Εργαλείο προσομοίωσης προβλέπει την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών στις καλλιέργειες στις ΗΠΑ

Τον κίνδυνο εξάπλωσης παρασίτων και ασθενειών στις καλλιέργειες προβλέπει ένα εργαλείο προσομοίωσης υπολογιστών που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ερευνητές του πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας ανέπτυξαν ένα εργαλείο για να προβλέψουν πότε και σε ποιο σημείο ασθένειες και εχθροί θα «χτυπήσουν» τις καλλιέργειες.

Το σύστημα μοντελοποίησης υπολογιστών ονομάζεται «PoPS». Οι ερευνητές του North State University (NCSU) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιθεώρησης Υγείας των Ζώων και Φυτών του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ δημιούργησαν το εργαλείο για την πρόβλεψη κάθε είδους ασθένειας ή παθογόνου, ανεξάρτητα από την τοποθεσία.

Το μοντέλο βελτιώνεται προσθέτοντας δεδομένα

Το σύστημα λειτουργεί συνδυάζοντας πληροφορίες σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες που είναι κατάλληλες για την εξάπλωση μιας συγκεκριμένης ασθένειας ή επιβλαβούς οργανισμού. Πιο αναλυτικά, συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με το πού έχουν καταγραφεί κρούσματα, τον ρυθμό αναπαραγωγής του παθογόνου ή του παρασίτου και τον τρόπο με τον οποίο κινείται στο περιβάλλον.

Με την πάροδο του χρόνου, το μοντέλο βελτιώνεται, καθώς οι διαχειριστές προσθέτουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα που συλλέγουν από το πεδίο. Αυτή η επαναλαμβανόμενη ανατροφοδότηση με νέα δεδομένα βοηθά το σύστημα να βελτιωθεί στην πρόβλεψη μελλοντικής εξάπλωσης, όπως τονίζουν οι ερευνητές.

Αυξανόμενος αριθμός απειλών για τις καλλιέργειες

Το εργαλείο αυτό, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, μπορεί να τεθεί στα χέρια ενός αγρότη χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να μάθει για τη δυναμική της νόσου και τη διαχείριση που μπορεί να εφαρμόσει, καθώς και πώς οι αποφάσεις διαχείρισης θα επηρεάσουν την εξάπλωση στο μέλλον.