Έργο αγροτικής οδοποιίας ύψους 490 χιλιάδων ευρώ στη Νεμέα

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ, προχώρησε με την προέγκριση διακήρυξης έργου στο Δήμο Νεμέας.

Συγκεκριμένα και σύφωνα πάντα με το υπουργείο: «ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του 1ου υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤAΣ ΔΑΦΝΗΣ Δ. ΝΕΜΕΑΣ», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Νεμέας, της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του ΠΑΑ 2014-2020.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  490.000,00 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου αγροτικής οδοποϊας μήκους 2.653,00 μ. βελτίωνεται η βατότητα των αγροτικών οδών και πιο συγκεκριμένα διευκολύνεται η πρόσβαση προς τις γεωργικών χρήσεων εκτάσεις στην Κοινότητα Δάφνης του Δήμου Νεμέας.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η ανακοίνωση για την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοπράτησης του έργου θα γίνει εντός του Μαρτίου 2023.

 Το έργο Χρηματοδοτείται από το Μέτρο 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών».