«Έργο που υπηρετεί τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα»

του Γιάννη Βουλγαράκη, υπεύθυνου τμήματος αγροτικής πολιτικής ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Από την πρώτη μέρα ανάληψης των κυβερνητικών του καθηκόντων, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως προτεραιότητα την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου. Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον λόγω των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, υπήρξε μια αταλάντευτη προσπάθεια εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα. Και αυτό, προκειμένου να γίνει πράξη η δίκαιη ανάπτυξη στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο σχέσης και λειτουργίας, να ενισχυθεί ο παραγωγός και με φίλια μέσα προς το περιβάλλον να βελτιώσει τα προϊόντα του προς όφελος δικό του και του καταναλωτή.

Έχοντας ως πυξίδα όλα αυτά και με βάση το ότι προϊόντα ταυτισμένα άμεσα με τη χώρα και φυσικά με ταυτότητα (brand) όπως το ελαιόλαδο, η φέτα, το γιαούρτι, το κρασί, το μέλι κ.ά, μπορούν να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά στις ξένες αγορές (εξαιτίας της προστιθέμενης αξίας που τους δίνει η εξαιρετική ποιότητα λόγω κλίματος και τεχνογνωσίας), η ενίσχυση του αγρότη με τα κατάλληλα και τεχνολογικής φύσεως μέσα, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση.

Βασικό βήμα στη νέα εποχή η προκήρυξη του έργου της Ευφυούς Γεωργίας

Για τον λόγο αυτόν, η προκήρυξη του διαγωνισμού από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα» θεωρείται ως ένα βασικό βήμα στη νέα εποχή. Η συνεργασία τόσο με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και με την πανεπιστημιακή κοινότητα, ενθαρρύνουν όλους τους ενδιαφερόμενους που βλέπουν ότι υπάρχει πλέον η πολιτική βούληση, η οποία στηρίζεται στην εξειδικευμένη γνώση.

Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που θα δίνουν πληροφορίες για τη ποιότητα του εδάφους, την ποσότητα του νερού, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή και τη πορεία της κάθε καλλιέργειας, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τον παραγωγό που θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει έγκαιρα και έγκυρα την οποιαδήποτε πληροφορία για το πότε πρέπει να ποτίσει, ποιες ασθένειες πιθανόν να αντιμετωπίσει ή ποια περίοδο χρειάζεται λίπανση η καλλιέργεια. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα μειωθεί το κόστος παραγωγής, θα υπάρξει ορθότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, θα ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ως προς τη προστασία του καταναλωτικού κοινού και φυσικά θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.