Ερωτηματολόγιο για τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων από το ΕΛΜΕΠΑ και τη ΔΑΟΚ Δράμας

Στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ της ΔΑΟΚ Δράμας και συγκεκριμένα του γεωπόνου Κωνσταντίνου Σίμογλου, και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, συγκεκριμένα του αναπληρωτή καθηγητή Γ. Εντομολογίας και Φαρμακολογίας, Εμμανουήλ Ροδιτάκη, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο με αντικείμενο τα γεωργικά φάρμακα, τα τρόφιμα και τους καταναλωτές.

Στόχος είναι να διερευνηθούν σε εθνικό επίπεδο οι απόψεις και οι πεποιθήσεις του ευρύτερου κοινού σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων και τη διατροφική έκθεση σε υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.

Κωνσταντίνος Σίμογλου, γεωπόνος

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, καταγράφονται μόνον οι απαντήσεις και κανένα στοιχείο που να ταυτοποιεί όποιον συμμετέχει. Μέχρι στιγμής, έχουν ανταποκριθεί περισσότερα από 1.800 άτομα, υπάλληλοι ΔΑΟΚ, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες και, βέβαια, καταναλωτές. «Ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε εάν υπάρχουν γνώσεις σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ολοκληρωμένη διαχείριση, τη βιολογική γεωργία, τους ελέγχους», εξηγεί ο κ. Σίμογλου.

Παράλληλα, με τις απόψεις και τις γνώσεις των συμμετεχόντων επί των γεωργικών φαρμάκων, τα οφέλη, τους κινδύνους για τους χρήστες τους και τους καταναλωτές, τη βιολογική γεωργία, τις διατροφικές συνήθειες και πολλά άλλα θέματα, το ερωτηματολόγιο αναζητά την πηγή πληροφόρησης γύρω από τα γεωργικά φάρμακα.

«Ζητούμε να δηλώσουν τις πηγές ενημέρωσης είτε είναι εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικές εφημερίδες, είτε επιστημονικά περιοδικά και άλλα, οπότε μέσα από την έρευνα να μπορέσουμε να συνδέσουμε πιθανές πηγές πληροφόρησης με τη γνώση ή και τις πεποιθήσεις τους ως πιθανούς παράγοντες επίδρασης στη συμπεριφορά τους, ενδεχομένως και την καταναλωτική». Με την ολοκλήρωση της έρευνας, θα ακολουθήσει ερευνητική αξιοποίηση των απαντήσεων «με προηγμένες στατιστικές μεθόδους, πολυμεταβλητών παραγόντων για να εξαχθούν συμπεράσματα και, στη συνέχεια, αυτά θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά».

Μετά τη δημοσίευση, θα ενημερωθεί το ΥΠΑΑΤ, «αφενός για να συμβάλει στη χάραξη πολιτικής, αφετέρου για να συνδράμει στην ενημέρωση του κοινού όπου ενδεχομένως διαπιστωθεί έλλειμμα ενημέρωσης».