Ερώτηση Μ. Κύρκου για αποκλεισμό καπνού από άμεσες ενισχύσεις

Ερώτηση Μ. Κύρκου για αποκλεισμό καπνού από άμεσες ενισχύσεις

Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού, Μίλτος Κύρκος κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα του αποκλεισμού του καπνού από τα προϊόντα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις και την προοπτική ενίσχυσης της ποικιλίας του Μπασμά στην Θράκη. Η ερώτηση κατατέθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης-παρέμβασης του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ και αντιπροσωπείας καπνοπαραγωγών από την Ροδόπη, στις Βρυξέλλες.

Η ερώτηση έχει ως εξής:   

«Ο αποκλεισμός του καπνού από τα προϊόντα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην κοινωνική ισορροπία και ευημερία εκτεταμένων περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται μάλιστα για την πτωχότερη περιοχή της ελληνικής επικράτειας, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της βιοπορίζεται αποκλειστικά από την καλλιέργεια του καπνού (Μπασμά), μολονότι ένα άλλο τμήμα αυτών έχει οδηγηθεί σε άλλες καλλιέργειες.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  • Αν υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση των παραγωγών ανεξαρτήτως του παραγόμενου προϊόντος και εφόσον πληρούνται οι όροι περιβαλλοντικής προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης;
  • Αν είναι δυνατή και σύμφωνη με τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ η απορρόφηση πόρων από ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που παράγουν καπνό, όπως η Θράκη, μέσω της διαδικασίας που επιτρέπει σε κάθε μέλος να επιδοτήσει περιοχές της επικράτειας της από τους αδιάθετους πόρους, εφόσον κριθεί ότι επλήγησαν λόγω ανισοκατανομής;»