Έρχεται νέα παράταση στα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ρύθμιση που θα αφορά την παροχή νέας προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με αναδρομική ισχύ αλλά και διάταξη που αφορά στην αναστολή των διοικητικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία, προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επιπλέον, σε συνεργασία με  υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους συλλογικών φορέων των κτηνοτρόφων από κάθε είδος εκτροφής παραγωγικών ζώων, το Υπουργείο προωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο εξέλιξης και απλούστευσης της όλης διαδικασίας αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Τα παραπάνω κάνει γνωστά με ανακοίνωσή της η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Αραμπατζή.

Σύμφωνα με όσα τονίζει, επιπρόσθετα, η Πολιτική Ηγεσία του ΥπΑΑΤ, έχει συστήσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους συλλογικών φορέων των κτηνοτρόφων από κάθε είδος εκτροφής παραγωγικών ζώων, με σκοπό την ολιστική προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Αντικείμενο εργασίας της ομάδας αποτελεί η καταγραφή των προβλημάτων και αδυναμιών του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου αδειοδότηοης και η διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων για την περαιτέρω αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στις υπό ίδρυση κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κυρίως όμως στις υφιστάμενες, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων αυτών υπό την προϋπόθεση της σύννομης λειτουργίας τους.