Έρχονται οι προσκλήσεις για τα πρώτα δασικά μέτρα

Σε στενή συνεργασία ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Σε θετική τροχιά κινείται η διαδικασία για την ενεργοποίηση του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του ΠΑΑ 2014-2020, με τις πρώτες προσκλήσεις να αναμένονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα καλά νέα έρχονται για τα υπομέτρα 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», καθώς, όπως εξήγησε στην «ΥΧ» η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, μέλος της Ομάδας Συντονισμού του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα δασικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, οι προσκλήσεις των δύο υπομέτρων είναι έτοιμες.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι εντός των προσεχών ημερών επίκειται και η δημοσίευσή τους, προκειμένου να λάβουν γνώση και οι ενδιαφερόμενοι. Υπενθυμίζουμε ότι για τα δύο υπομέτρα 8.3 και 8.4 είχαν υπογραφεί οι σχετικές ΚΥΑ τον περασμένο Ιούνιο.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνονται δράσεις που σχετίζονται με πρόληψη από πυρκαγιές, παθογόνους οργανισμούς και χειμάρρους, όπως:

✱ Έργα κατασκευής και συντήρησης προστατευτικών υποδομών (δασικά μονοπάτια, σημεία υδροδότησης, αντιπυρικές λωρίδες).

✱ Προληπτικοί δασοκομικοί χειρισμοί (βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας, καθαρισμοί βλάστησης, εμπλουτισμός με δασικά είδη λιγότερο εύφλεκτα).

✱ Εγκατάσταση και βελτίωση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών (παρατηρητήρια, συστήματα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνίες).

✱ Εγκατάσταση και βελτίωση συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών.

✱ Ειδικοί δασοκομικοί χειρισμοί για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών (κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κ.ά.).

✱ Κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών.

Στο Υπομέτρο 8.4, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

✱ Απομάκρυνση καμένων κορμών.

✱ Έργα αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού.

✱ Κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

✱ Έργα αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών (υποδομές ορεινών υδρονομικών έργων που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.).

Επενδυτικά σχέδια

Πριν από λίγες ημέρες πήραν ΦΕΚ και οι ΚΥΑ για τα υπομέτρα 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» και 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα», με τις οποίες και ρυθμίζεται ουσιαστικά το θεσμικό τους πλαίσιο. Αυτήν τη στιγμή, οι προσκλήσεις είναι υπό επεξεργασία, με στόχο να δημοσιευτούν το αργότερο έως τα τέλη του έτους. Υπάρχει, πάντως, σαφής πρόθεση οι σχετικές προκηρύξεις να μη μετατεθούν για το νέο έτος.

Mέσω του Υπομέτρου 8.1 θα καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της δασικής φυτείας, καθώς και πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού εισοδήματος. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση της φυτείας, αλλά και για τη συντήρηση της φυτείας έως οκτώ έτη, με εξαίρεση τα δένδρα των γενών Populus και Salix για τα οποία δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης. Η δε ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος παρέχεται για δώδεκα έτη, εξαιρουμένων των ειδών καρυδιάς, καστανιάς και μαστιχόδενδρου, που ορίζεται στα οκτώ έτη.

Μέσω του Υπομέτρου 8.2, θα καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των γεωργοδασοκομικών συστημάτων. Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο ποσοστό του 80% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση του συστήματος και, ως ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο, στο 100% των επιλέξιμων δαπανών συντήρησης του συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Έκτακτη σύσκεψη

Την περασμένη Δευτέρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, παρουσία του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, Κ. Μπαγινέτα, της ειδικής γραμματέως Διαρθρωτικών Ταμείων, Ν. Δανδόλου, και υπηρεσιακών παραγόντων, σε σχέση με την απορρόφηση των πόρων για τα δάση. «Ενώ στον προϋπολογισμό του σχετικού κοινοτικού προγράμματος προβλέπονται 245 εκατ. ευρώ για αναδασώσεις, δασοπροστασία, δάσωση αγρών κ.λπ., από το 2015 μέχρι σήμερα δεν έχει απορροφηθεί, αλλά και συμβασιοποιηθεί ούτε 1 ευρώ», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του ΥΠΕΝ. Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου τεχνική συνάντηση για την υλοποίηση των δασικών μέτρων με τους συντονιστές και τους υπηρεσιακούς παράγοντες των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός ιδιαίτερα με τα δασαρχεία για την ταχύτερη προώθηση των εν λόγω προγραμμάτων.