Έβρος: Απαγόρευση αλιείας για ζώντα δίθυρα μαλάκια

Έβρος: Απαγόρευση αλιείας για ζώντα δίθυρα μαλάκια

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημητρίου Πέτροβιτς και κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου:

Απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας, η αλιεία, η συγκομιδή, η διακίνηση και η διάθεση στην αγορά Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων από τη ζώνη Κ2 (α, β) – 300 μέτρα ανατολικά Λιμένος Μάκρης – 300 μέτρα δυτικά Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ναυτοπρόσκοποι), όπως είχε οριοθετηθεί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, λόγω υπέρβασης των ορίων σε τοξικά μικροφύκη σε δείγμα θαλασσινού νερού.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου και στο Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.