Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη βιωσιμότητα και την παραγωγικότητα στη γεωργία

Διήμερο σεμινάριο διοργάνωσε την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Μαΐου, στην Αθήνα, το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (European Innovation Partnership-EIP-AGRI Network) της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη 2014-2020 (ΠΑΑ) Μονάδα δικτύωσης και δημοσιότητας.

Το σεμινάριο, με θέμα την «Προώθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη βιωσιμότητα και την παραγωγικότητα στη γεωργία», στόχο είχε την περαιτέρω βελτίωση της συγκεκριμένης εφαρμογής μέσω της υλοποίησης του Μέτρου 16 «Συνεργασία» των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξαν με χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Χαράλαμπος Κασίμης, και ο Alexander Bartovic, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προϊστάμενος της αρμόδιας για την Ελλάδα Γεωγραφικής Μονάδας. Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, οι 150 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο μουσείο της Ακρόπολης.

Σημασία της καινοτομίας

Ο Χαράλαμπος Κασίμης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, επεσήμανε τον ρόλο της καινοτομίας στο ελληνικό ΠΑΑ 2014-2020, ως οριζόντια προτεραιότητα που διέπει τους στρατηγικούς στόχους και μέτρα του Προγράμματος, καθώς και τον κομβικό ρόλο της δικτύωσης και της συνεργασίας στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση της καινοτομίας.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εταίρους Επιχειρησιακών Ομάδων (ΟΕ), που έχουν ήδη συσταθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» των ΠΑΑ, καθώς και καλές πρακτικές από διάφορα κράτη-μέλη σχετικά με την υποστήριξη και την προώθηση του μέτρου, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι-στελέχη των διαχειριστικών αρχών των 13 περιφερειών της Ελλάδας. Επίσης, οργανισμοί πληρωμών και μονάδες υποστήριξης των εθνικών αγροτικών δικτύων των κρατών-μελών.

Στα σεμινάρια, οι 150 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να καταθέσουν την έως τώρα εμπειρία τους σε διαχειριστικά θέματα σχετικά με τις προκλήσεις για την επιλογή ΟΕ, τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής, τις διοικητικές και χρηματοοικονομικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΕΟ καθώς και θέματα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Μεταξύ των βασικών εισηγητών και ομιλητών του σεμιναρίου ήταν και η γενική διευθύντρια Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Inge Van Oost, η οποία επικεντρώθηκε στην επιτάχυνση της διαδραστικής καινοτομίας στον αγροτικό κλάδο μέσω της συνεργασίας και της σύνδεσης των υπαρχουσών πολιτικών και οργάνων.

Ο Ronan O’Flaherty, επικεφαλής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Τροφίμων και ναυτιλίας της Ιρλανδίας αναφέρθηκε στην αειφόρο διαχείριση των βιοτόπων τόσο της χώρας του όσο και των κρατών-μελών της ΕΕ και τη συμβολή των κατοίκων στη βιοποικιλότητα κάθε περιοχής. Τέλος, η Lena Lind, αναπληρώτρια διευθύντρια στο υπουργείο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας της Σουηδίας, παρουσίασε ένα σουηδικό μοντέλο μείωσης του κόστους και των αγροτικών δαπανών.