Ξεκίνησε πριν από λίγο στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel Athens η παρουσίαση της Νέας Πρωτοβουλίας συνεταιρισμών, γεωτεχνικών γραφείων και της πιο ισχυρής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, με την ομιλία του Χρήστου Γιαννακάκη Πρόεδρου της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Νομού Ημαθίας.
Ο κ. Γιαννακάκης αφού χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στην «ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα. Επεσήμανε ότι η ελληνική αγροτική παραγωγή αυξήθηκε λιγότερο από 20% τα τελευταία 25 χρόνια όταν παγκοσμίως ανήλθε σε 220% και 86 % στην Ευρώπη».
 
Επίσης ο κύριος Γιαννακάκης τόνισε ότι «η αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων του δείκτη υψηλής προστιθέμενης αξίας βρίσκεται στην 25η θέση της ΕΕ όταν η Γαλλία είναι στην 1 θέση η Ισπανία στην 3 θέση και η Ιταλία στην 4 θέση».
 
Εκτός των άλλων ο Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Νομού Ημαθίας αναφέρθηκε στο ωριαίο εργατικό κόστος σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία.
Συγκεκριμένα τόνισε ότι «το ωριαίο εργατικό κόστος των Ισπανών είναι 7,5 ευρώ, της Ιταλίας 11,5 ευρώ της Γαλλίας 12 ευρώ ενώ για την Ελλάδα είναι 3,5 ευρώ. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα διακινούν λιγότερο από 15% της παραγωγής τη στιγμή που στην Ολλανδία υπερβαίνει το 70%, τόνισε ο κ. Γιαννακάκης, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν τους περισσότερους συνεταιρισμούς (η χώρας μας έχει 450 τη στιγμή που η Σουηδία έχει 35)».
 
Ο κ Γιαννακάκης κατέληξε λέγοντας ότι «κρίνουμε ότι η δημιουργία μεγάλων συνεταιριστικών σχημάτων όπως η Αγροτική Καινοτομία θα δώσει απάντηση στον πολυκερματισμό της παραγωγής και εμπορίας και της έλλειψης γνώσης αλλά και στη μη χρήση των νέων τεχνολογιών και θα δώσει ανταγωνιστική ισχύ στον πρωτογενή τομέα».
 
13:58 μ.μ. Τον λόγο τώρα πήρε ο Σπυρίδων Μάμαλης Γεωπόνος και Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 
 

Η ομιλία του κ. Μάμαλη επικεντρώνεται στην ελληνική ανταγωνιστική πραγματικότητα στον τομέα της Συμβουλευτικής.
Ο ίδιος τόνισε ότι «οι συνέργειες μέσα από τη συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών θα βοηθήσουν τον αγροτικό χώρο να θεραπευτεί από τις αδυναμίες όπως η μειωμένη παραγωγικότητα, η ελλιπής ανταποδοτικότητα των πόρων και η μειωμένη προστιθέμενη αξία των επενδυόμενων χρημάτων είτε από την ΚΑΠ είτε από άλλες πηγές».
 
Επίσης, ο κ. Μάμαλης αναφέρθηκε στον τομέα της συμβουλευτικής τονίζοντας ότι «η συμβουλευτική παροχή γνώσης δινόταν στους παραγωγούς παλαιότερα μέσα από γεωργικές εφαρμογές. Βαθμιαία η συμβουλευτική συνδέθηκε με το κομμάτι των εισροών και από επιστημονικό χαρακτήρα έλαβε εμπορικό χωρίς να αποτιμάται και δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Η συμβουλευτική όμως είναι αναγκαία συνθήκη για την αύξηση της παραγωγικότητας και για αυτό αποτελεί πρόβλεψη υποχρεωτική στην ΚΑΠ. Ζητήματα όπως η καινοτομία, η ευφυής γεωργία και η μεταφορά γνώσης στην ΕΕ είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη συμβουλευτική».
 
Ο Κ. Μάμαλης τόνισε ότι «η ΥΑ 1/2/18 που περιγράφει το σύστημα γεωργικών συμβουλών βγήκε με καθυστέρηση». Επισήμανε δε, ότι «στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχαν προβλεφθεί 120 εκατ. για το Μέτρο 2. Ωστόσο, η καθυστέρηση μειώνει τα χρήματα που υπάρχουν στο Μέτρο».
 
Επεσήμανε επίσης ότι «ένα από τα ζήτημα είναι ποιοι θα είναι οι φορείς παροχής του Μέτρου. ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ είναι υπέρ των συνενώσεων ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στον παραγωγό.
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η χωρική κατανομή των δομών, ενώ ως τρίτο ζήτημα έθεσε για το ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι. Τόνισε επίσης ότι οι αγρότες θα πρέπει να επιλέγουν ελεύθερα τους γεωργικούς συμβούλους ή τις δομές από τους οποίους θέλουν να πάρουν συμβουλές. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης σύστημα αξιολόγησης των δομών.
 

Για να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση τόνισε. Χρειάζεται, όπως είπε, ένας σχεδιασμός και ισχυρή πολιτική βούληση.Μόνο μέσα από ένα σύστημα συνεχούς αξιολόγησης θα έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα λεφτά τα οποία επενδύουμε στον αγροτικό τομέα θα έπρεπε να έχουν αξία στην παραγωγικότητα, επεσήμανε ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος».

14:23 μ.μ. Τη σκυτάλη τώρα αναλαμβάνει ο Άγγελος Πατάκας Διευθυντής Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.
 

Η ομιλία του κύριου Πατάκα εστιάζει στην συμβολή της επιστήμης στην ευφυή γεωργία και τη συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα.
 
Ο ίδιος επικεντρώθηκε στην ευφυή άρδευση και ανέφερε «ότι θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα τα οποία δίνουν μία αξιόπιστη και ακριβής συμβουλή άρδευσης».
Ο ίδιος αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Στιμάγκας στην οποία εφαρμόστηκε ευφυής άρδευση όπως τόνισε «οι αγρότες πριν την εφαρμογή δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το αρδευτικό νερό με αποτέλεσμα την απώλεια παραγωγής και την υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος».
 
ο κ. Πατάκας έφερε ακόμα ένα παράδειγμα από την περιοχή του Βελβεντού περιοχή στην οποία έγιναν μετρήσεις με αποτέλεσμα να αποδειχθεί πως «οι περισσότερες αρδεύσεις που είχαν γίνει ήταν άκαιρες. Επεσήμανε λοιπόν». Επεσήμανε λοιπόν ότι «η ευφυής άρδευση βελτίωσε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων».
 
14:35 μ.μ.  Στο βήμα τώρα ανεβαίνει ο Νικόλαος Στουπής, Γεωπόνος και πρ. Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ
Ο ίδιος τονίζει ότι «η Συμβουλευτική υπήρχε πάντοτε και κάθε φορά προσπαθούσε να λύσει διαφορετικά προβλήματα».
 
Ο κ. Στουπής καταγράφει την ιστορική αναδρομή του τομέα της Συμβουλευτικής τονίζοντας ότι «από το 1990 μέχρι και χθες ο γεωτεχνικός μεταφέρεται στο γραφείο και προσπαθεί να προετοιμάσει πως το χρήμα θα μεταφέρεται στα χέρια των παραγωγών».
 
Επίσης αναφέρει ότι «σήμερα χρειαζόμαστε την παραγωγή περισσότερων προϊόντων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της επισιτιστικής κρίσης, χρειαζόμαστε ποιοτικά καλύτερο προϊόν και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί μία νέα μορφή συμβουλευτικής. Για αυτό το λόγο το πρωί υπογράψαμε το σύμφωνο συμβίωσης της νέας εταιρείας με το όνομα “Αγροτική Καινοτομία” στην οποία συμμετέχουν οι 12 μεγαλύτεροι συνεταιρισμοί της χώρας, 14 μεγάλα γεωτεχνικά γραφεία και η πιο ισχυρή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας Neuropublic».
 
Ο ίδιος ανέφερε ότι όραμά μας είναι «η σύσταση ενός Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που θα λειτουργήσει καταλυτικά για την αναστροφή του μαρασμού της ελληνικής γεωργίας μέσα από τη δραστική βελτίωση της παραγωγικότητας της, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της και την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς της».
 
Αντικείμενο εργασιών μας είναι «η παροχή υπηρεσιών αναλύσεων και συμβουλών στον Αγροπεριβαλλοντικό χώρο μέσω ενός Δικτύου συνεργαζόμενων δομών της ψηφιοποίησης της Ελληνικής γεωργίας και τον μηχανισμό συμβουλών».
 
Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τη «Διαχείριση εκμεταλλεύσεων, την Ευφυή Γεωργία, τη Φυτοπροστασία, την καλή διαχείριση, ποιότητα και αποδοτικότητα των υδατικών πόρων, τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την παραγωγή ποιοτικών επώνυμων προϊόντων, την βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, την επιμόρφωση, κατάρτιση, εκπαίδευση των συνεργατών, την Διαχείριση Κινδύνου, πρότυπα Εργασιακής Ασφάλειας και συμβουλές προς γεωργούς».
 
Ο κ. Στουπής εκτός των άλλων έθεσε τους στόχους αναφέροντας ότι έχουμε ως στόχο «να αποτελέσουμε έναν ισχυρό φορέα παροχής Αγροτικών Συμβουλών Νέας Γενιάς στην Ελληνική Ύπαιθρο. Τοποθετώντας την αγροτική συμβουλή στην εποχή της πληροφορίας. “Αναβαπτίζοντας” και ενισχύοντας το ρόλο του Αγροτικού Συμβούλου στην Ελληνική γεωργική παραγωγή.
 
Να καταργήσουμε την γεωγραφική κατάτμηση της αγροτικής συμβουλής. Δημιουργώντας μια ενοποιημένη εθνική αγορά με τη συνένωση ανθρώπινων πόρων, την ηλεκτρονική διασύνδεση και δικτύωσή τους στη βάση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense. Να δικτυώσουμε επιστήμονες-γεωτεχνικούς με παραγωγούς σε εθνικό δίκτυο. Εξοπλίζοντάς τους με τεχνολογικά εργαλεία και μοντέλα επεξεργασίας ευφυούς γεωργίας για άμεση μείωση του κόστους των εισροών αλλά και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε εκμετάλλευσης, εξοικονομώντας χρήμα, χρόνο και περιβαλλοντικούς πόρους.
 
Να αναστρέψουμε το μαρασμό του πρωτογενούς τομέα (επιταχυνόμενη μείωση καλλιεργήσιμης/αρδεύσιμης έκτασης, μεγέθους εκμετάλλευσης, απασχόλησης και εισοδημάτων) και να παράξουμε μετρήσιμα αποτελέσματα στην αγροτική παραγωγή, στα αγροτικά εισοδήματα και κατ’ επέκταση στο ισοζύγιο τρεχουσών Συναλλαγών και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.
 
Να ανοίξουμε την αγορά αγροτικών συμβουλών καθιστάμενοι κεντρικό βαρυτικό σημείο τους. Να είμαστε στην αιχμή της ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων ευφυούς γεωργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της υπαίθρου. Να παράσχουμε στους συνεργάτες μας την δυνατότητα να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες αγροτικές συμβουλές ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.
 
Να καλύψουμε το συντριπτικό ποσοστό της ελληνικής παραγωγής και την ολότητα των προϊόντων αιχμής , και μέσα από διασύνδεσή εκμεταλλεύσεων / συμβουλών να εγγυηθούμε τη βιώσιμη σταθερή κερδοφορία των συμμετεχόντων σε αυτή την προσπάθεια μακροπρόθεσμα. Να διασφαλίσουμε στους γεωτεχνικούς συνεργάτες μας, με την προνομιακή πρόσβαση στα εργαλεία και τη ροή πληροφοριών της ευφυούς γεωργίας, να απολαμβάνουν την πλήρη εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου ως “απόλυτη πηγή” συμβουλών για μειωμένες εισροές, σε όλη τη χώρα, χωρίς εμπορικές ή άλλου τύπου “δεσμεύσεις”.
 
Να αποτελέσουμε – με τους διαθέσιμους πόρους, εργαλεία , τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουμε – βασικό φορέα στην υλοποίηση του Μ2 του ΠΑΑ 2014-2020 στην Ελλάδα, αλλά και να συμβάλλουμε στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας που θα αυξήσουν την συνολική απορροφητικότητα του. Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ενός αυτοχρηματοδοτούμενου συστήματος Συμβουλευτικής που θα μπορεί να σταθεί και μόνο του, με τις ελάχιστες δυνατές εμπορικές ή άλλες εξαρτήσεις, παρέχοντας προοπτική και εγγύηση για τη βιωσιμότητα του κλάδου.
 
Να μπορούμε να επηρεάσουμε τις αναμενόμενες να εφαρμοστούν πολιτικές, παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις που θα συνδέονται με την διαρκώς εξελισσόμενη ΚΑΠ. Αλλά και μελλοντικές πολιτικές για την ανάπτυξη των γεωργικών συμβουλών και της αγροτικής οικονομίας στη χώρα και τη διασφάλιση του εισοδήματος των συνεργατών και του αγροτικού οικοσυστήματος».  
 
ο κ. Στουπής ανέφερε τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου:
 • ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΛΟΣ
 • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
 • ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ
 • ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ
 • ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
 • ΣΔΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ
 • ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
 • ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
14:55 μ.μ. Σειρά στο βήμα έχει ο Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος Πρόεδρος της Neuropublic
Κατά την ομιλία του ο κ. Χατζηπαπαδόπουλος ανέφερε «τι είναι ευφυής γεωργία αλλά και ποια είναι τα οφέλη της». Ο ίδιος τόνισε ότι «η τεχνολογία δεν υπάρχει χωρίς τον άνθρωπο καθώς εκείνος είναι ο βασικός λήπτης των αποφάσεων».
 
ο κ. Χατζηπαπαδόπουλος παρουσιάσει αναλυτικά τα μετρήσιμα οφέλη για βασικά ελληνικά προϊόντα στα όποια έχει εφαρμοστεί το gaiasense. «Για παράδειγμα τόνισε ότι το συνολικό οικονομικό όφελος για τα επιτραπέζια ροδάκινα είναι 44% ενώ για τα αμύγδαλα 47%».
 
Εκτός από τα παραπάνω ο πρόεδρος της Neuropublic τόνισε ότι «δεν φτάνουν μόνο τα τεχνολογικά δεδομένα αλλά και ένας έμπειρος επιστήμονας που θα μπει στο χωράφι και θα κάνει επιτόπια παρατήρηση. Ο ένας ρόλος είναι ο γεωπόνος πεδίου και ο άλλος είναι ο γεωπόνος υποστήριξης».
 
Ο κ. Χατζηπαπαδόπουλος τόνισε ότι «ο ρόλος του γεωτεχνικού συμβούλου είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο σύστημα gaiasense».
 
Τo περιεχόμενο συμβουλής gaiasense περιλαμβάνει Εξατομίκευση ανά αγροτεμάχιο.
 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
 • σύσταση βασικής και επιφανειακής λίπανσης
 • σύσταση χρονικής στιγμής άρδευσης και αρδευτικής δόσης
 • σύσταση χρονικής στιγμής καταπολέμησης μυκητολογικών ασθενειών
 • σύσταση χρονικής στιγμής καταπολέμησης εντομολογικών εχθρών
 • προειδοποιήσεις επικίνδυνων καιρικών συνθηκών
Επίσης υπάρχουν ενδεικτικές συμβουλές που αξιοποιούν τα εργαλεία gaiasense όπως:
 
Σύσταση σποράς, σύσταση συγκομιδής, σύσταση θρέψης, σύσταση φυτοπροστασίας, σύσταση επιλογής καλλιέργειας και ποικιλίας, σύσταση επιλογής συστήματος άρδευσης και σύσταση επιλογής συστήματος διαμόρφωσης.
 
15:22 μ.μ. Tον λόγο παίρνει τώρα ο Δημήτρης Καπνιάς Διευθυντής στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ο κ. Kαπνιάς εστιάζει στις άμεσες δράσεις με σκοπό τη σταδιακή μετάβαση στη νέα ΚΑΠ. Ο ίδιος τόνισε ότι «στην ΚΑΠ μετά το 2020 η Ψηφιοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς πλέον υπάρχει Ωρίμανση τεχνολογιών στην Ε.Ε., υπάρχει η πρόκληση προστασίας του περιβάλλοντος και η ανάγκη να παραχθούν “περισσότερα με λιγότερα φυσικά διαθέσιμα”».
 
Επίσης τόνισε ότι «οι στοχεύσεις της ΚΑΠ έχουν συμφωνηθεί και τέθηκαν 3 γενικοί και 7 ειδικοί στόχοι με οριζόντιο στόχο την τεχνολογία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «το 80% των αγροτών κάτω των 35 ετών δεν έχει καμία γεωργική εκπαίδευση, ενώ συμπλήρωσε, ότι τα προαιρετικά οικολογικά προγράμματα είναι στις βασικές υποχρεώσεις για να πάρει ο παραγωγός επιδότηση. Για πρώτη φορά πάμε σε ένα σύστημα διαχείρισης καλλιεργειών στο οποίο στο επίκεντρο βρίσκεται η παραγωγή και ο παραγωγός και όχι το κέρδος» επεσήμανε ο κ. Καπνιάς.
 
Τόνισε επίσης ότι «πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο παραγωγής το οποίο θα ξεκινά από τη επιστήμη και την τεχνολογία, θα μετατρέπεται σε παρεμβάσεις και συμβουλευτική και θα φτάνει στον αγρότη ο οποίος είναι στο κέντρο του μοντέλου».
 
15:48 μ.μ. Τον λόγο τώρα παίρνει ο Απόστολος Ιωαννίδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος EUROAGRO A.E. και ο οποίος εστιάζει στα επόμενα βήματα και δράσεις της Αγροτικής Καινοτομίας
Το πρώτο βήμα της Αγροτικής Καινοτομίας είναι «η ενημέρωση με πανελλήνια καμπάνια για τα οφέλη της ευφυούς Γεωργίας, το στήσιμο του ολιστικού συστήματος της Ευφυούς Γεωργίας, ο Εμπλουτισμός μέσω της ανατροφοδότησης και διεύρυνση σε νέους παραγωγικούς κλάδους και το σύστημα ευφυούς Γεωργίας, του οποίου το σύνθημα είναι «περισσότερα με λιγότερα» τόνισε ο κ. Ιωαννίδης.
 
Το δεύτερο βήμα είναι είναι η διαμόρφωση δικτύου πανελλήνιας κάλυψης με γραφεία – αντένες σε όλους τους δήμους της χώρας. Επίσης ο κ. Ιωαννίδης υπογράμμισε ότι «η Αγροτική Καινοτομία προσφέρει Έγκαιρη Συμβουλή Κύρους και προστιθέμενης Αξίας, Υπερτοπική Ακτίνα Δράσης και Ισονομία».
 
Στις υπόλοιπες δράσεις της Αγροτικής Καινοτομίας ο κ. Ιωαννίδης συμπεριέλαβε την Προετοιμασία για την Διαμόρφωση προτύπου και πιστοποίησης των παραγόμενων με τη μέθοδο της Ευφυούς Γεωργίας Αγροτικών Προϊόντων, την Προετοιμασία της Αγροτικής Καινοτομίας για το Μέτρο 2 της Συμβουλευτικής του ΠΑΑ και τη Διασύνδεση με αντίστοιχους της Αγροτικής Καινοτομίας Φορείς.
 
16:06 μ.μ. Η επόμενη ενότητα έχει τίτλο η αναγκαιότητα υλοποίησης του Μέτρου 2 στην οποία ο Παναγιώτης Κακαφίκας Πρόεδρος της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ανέφερε ότι «το Μέτρο των Γεωργικών Συμβουλών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι από τα πρώτα μέτρα που θα έπρεπε να προκηρυχθεί: Είναι ένα Απαραίτητο και σημαντικό εργαλείο γιατί με τα 120 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού του μπορούν να δοθούν ουσιαστικές συμβουλές σε 50.000 περίπου Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για την αλλαγή του προσανατολισμού τους και την υλοποίηση ουσιαστικών αναδιαρθρώσεων που θα αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Ο κ Κακαφίκας ανέφερε επιγραμματικά μερικά από τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του μέτρου
 
Πρώτο είναι η ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. Σήμερα είμαστε στην φάση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των φυσικών προσώπων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 
Έπειτα η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Για την υλοποίηση όμως της επιμόρφωσης και πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξειδίκευση και η κατάρτιση εκπαιδευτικών πακέτων των θεματικών πεδίων συμβουλών που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση του Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ)-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 
Τέλος, η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης».  
 
Ο κ. Κακαφίκας τόνισε επίσης, τις προϋποθέσεις για την προκήρυξη του Μέτρου στις οποίες συμπεριέλαβε την ισχυρή πολιτική βούληση και χρονοδιαγράμματα, την τεκμηρίωση και κοστολόγηση των πακέτων και των επιμέρους υπό-πακέτων και καθορισμός προτεραιοτήτων και τον καθορισμό των ωφελουμένων του μέτρου που δεν μπορεί να είναι όμως το σύνολο των ενεργών αγροτών οι οποίοι θα αιτηθούν παροχή συμβουλής αλλά αυτοί που θα προκύψουν από τα κριτήρια που θα τεθούν και την αξιολόγηση τους .
 
Τέλος τόνισε ότι «αν θέλουμε να εφαρμοστεί το μέτρο 2 θα πρέπει να πιέσουμε τα πράγματα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις».
 
16:14 μ.μ Τελευταίος στο βήμα ανεβαίνει ο κ. Ιωάννης Κουφουδάκης Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας NEUROPUBLIC ο οποίος και θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα από τη σημερινή εκδήλωση.
Ο ίδιος τόνισε ότι «μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, αυτή, της αγροτικής καινοτομίας μετατρέπεται σήμερα σε πράξη. Φέρνει κοντά συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών με την καινοτομία ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα».
 
ο κ Κουφουδάκης επεσήμανε ότι «ο ρόλος των νέων τεχνολογιών είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορεί: να συμβάλει θετικά στην επικείμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση, να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αγροτικής δραστηριότητας, να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση των αγροτικών προϊόντων και να αυξήσει την οικονομική πρόσοδο του παραγωγού.
 
Επίσης τόνισε ότι η Αγροτική Καινοτομία «έχει ως βασικό όραμα τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που θα λειτουργήσει καταλυτικά για την αναστροφή του μαρασμού της ελληνικής γεωργίας μέσα από τη δραστική βελτίωση της παραγωγικότητάς της, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς της. Το ΕΣΠΓΣ θα πρέπει να είναι: Αυτοχρηματοδοτούμενο, Βιώσιμο, Ανοιχτό σε όλους, Αξιόπιστο, με ιχνηλάτηση των συμβουλών και αξιολόγηση των συμβούλων.
 
Εκτός των άλλων ανέφερε ότι Η Αγροτική Καινοτομία είναι ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς του αγροτικού τομέα η οποία στηρίζεται στους ακόλουθους τρεις βασικούς πυλώνες:
 
Α. Τα Γεωτεχνικά γραφεία – Αγροτικοί Σύμβουλοι
Β. Τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
Γ. Τη Neuropublic ως πυλώνα τεχνολογίας, καινοτομίας.
 
ο κ Κουφουδάκης κατέληξε ότι «σε αυτήν την προσπάθεια της νέας εταιρείας δεν περισσεύει κανένας».
 
Δημοσιογραφική κάλυψη: Βικτωρία Αποστολοπούλου και Αντώνης Ανδρονικάκης