«Είμαστε έτοιμοι για μια δυναμική πρωτοβουλία»

Οι πλέον εύρωστοι συνεταιρισμοί, τα μεγαλύτερα γεωτεχνικά γραφεία και η πιο ισχυρή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, σας προσκαλούν στην παρουσίαση της πρωτοβουλίας τους στον αγροτικό τομέα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου ώρα προσέλευσης 12:30 και ώρα έναρξης 13:00 στο ξενοδοχείο
Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση σας ΕΔΩ

«Είμαστε έτοιμοι»

«Η απαίτηση για διατροφική επάρκεια είναι διαχρονική και αποτελεί, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αποτελεί κεντρικό στόχο κάθε εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα. Μεταπολεμικά, με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, την εκμηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας, τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα και αρκετές άλλες παρεμβάσεις είχαμε πλήρωση του στόχου. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι γνώσεις των νέων γεωτεχνικών που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναμόρφωση των καλλιεργητικών πρακτικών των αγροτών και στην καθοδήγησή τους όσον αφορά την χρήση των νέων προϊόντων εισροών.

Στη συνέχεια ο στόχος χάθηκε. Ο ρόλος των γεωτεχνικών υποβαθμίστηκε και περιορίστηκε κυρίως στην υποβοήθηση των αγροτών για τη λήψη ενισχύσεων, επιδοτήσεων. Η επιστήμη στον αγροτικό τομέα, έγινε προνόμιο των εταιρειών εισροών, με άμεση απόρροια τη γιγάντωση τους, τον περιορισμό του ρόλου των γεωτεχνικών σε αυτόν του εμπόρου, με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα.

Σήμερα η Ελλάδα καλείται όπως και οι άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, όχι μόνο να αποκτήσει διατροφική επάρκεια, αλλά να κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο: Μέσα σε μία παραγωγική γενιά 35 ετών, να διπλασιάσει τον όγκο των προϊόντων που παράγει και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας διατροφικής επάρκειας. Όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση του περιβάλλοντος, παράγοντας σε συνεχώς και πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες.

Σχεδόν ταυτόχρονα με όλα αυτά έχουμε και τον σταδιακό μαρασμό του συνεταιρίζεσθαι, του σημαντικότερου ίσως δικαιώματος που προασπίζεται το εισόδημα του παραγωγού. Μέσα από μία μακρά διαδικασία κακών παραδειγμάτων, αισχρού και ανήθικου τρόπου άσκησης της πολιτικής εξουσίας, ατυχών συγκυριών και μικρών ανθρώπων, η συνεταιριστική ιδέα στη χώρα μας από ευλογία έγινε κατάρα και από εργαλείο έγινε βάσανο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι φυσικό επακόλουθο το εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων να είναι αρνητικό και η πρόσοδος από την παραγωγική αλυσίδα να μοιράζεται κάπου μεταξύ εισροών, μεταποίησης και λιανεμπορίου.

Όμως ο αγροτικός τομέας για τη χώρα μας είναι πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης και όλοι όσοι πραγματικά ασχολούμαστε με αυτόν οφείλουμε να τον αναδείξουμε. Όχι με προσευχές και ευχολόγια, αλλά με πρωτοβουλίες και δράσεις που θα έχουν κοινό στόχο την αύξηση του αποτελέσματος από την παραγωγική διαδικασία προς όφελος του παραγωγού και με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να συμβάλουμε όλοι μας στην αντιστροφή της τάσης και με τα εργαλεία των καιρών μας να διαμορφώσουμε ευνοϊκότερες συνθήκες για τον χώρο.

Η τεχνολογία είναι πλέον αρκετά ώριμη, για να συμβάλει καταλυτικά στο επόμενο μεγάλο βήμα της ψηφιακής επανάστασης στον αγροτικό τομέα. Οι σύμβουλοι γεωτεχνικοί είναι πρόθυμοι να εισέλθουν στη νέα φάση των διαδικασιών της τεχνολογικά υποβοηθούμενης συμβουλευτικής. Τα συλλογικά αγροτικά σχήματα είναι έτοιμα να ενεργοποιηθούν, προκειμένου να καλλιεργηθεί στη συνείδηση των μελών τους, των αγροτών ότι η λήψη και η ορθή εφαρμογή των κατάλληλων γεωργικών συμβουλών δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν σεβόμενη ταυτόχρονα τους φυσικούς πόρους.

Ενώνουμε δυνάμεις

Είμαστε λοιπόν όλοι μαζί σε αυτό το εγχείρημα , μία μεγάλη ομάδα, που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις οντότητες της αγροτικής οικονομίας και αναλαμβάνουμε μία πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στόχος της πρωτοβουλίας μας είναι να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο παραγωγός να έχει έναν πραγματικό σύμβουλο δίπλα του.

Φιλοδοξούμε ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το δικαίωμα της αγροτικής μας οικονομίας να διεκδικήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Εθνικής μας Οικονομίας. Να προσφέρουμε το δικαίωμα στον Έλληνα αγρότη να γεύεται τα θετικά αποτελέσματα των εξελίξεων της επιστήμης και της τεχνολογίας, βελτιώνοντας τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και του εισοδήματός του και ταυτόχρονα να συμπαρασύρουμε τον δημόσιο τομέα να τρέξει με γρήγορα βήματα, ούτως ώστε να καλύψει τα κενά της πολύχρονης απουσίας του από τις εξελίξεις.

Γι’ αυτό τον λόγο, οι πλέον εύρωστοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, τα μεγαλύτερα γεωτεχνικά γραφεία και η πιο ισχυρή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, σας καλούμε στην παρουσίαση της πρωτοβουλίας μας για τον αγροτικό τομέα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel Athens την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018».

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:
Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση σας ΕΔΩ