Έξυπνες πατάτες από το Κάτω Νευροκόπι

Εδώ και έναν μήνα ξεκίνησε η εφαρμογή των καινοτόμων υπηρεσιών της ευφυούς γεωργίας στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας για την καλλιέργεια της πατάτας, με στόχο να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να παραχθεί ποιοτικό προϊόν, σε μια περιοχή που η πατάτα είναι σήμα κατατεθέν.

Έξυπνες πατάτες από το Κάτω Νευροκόπι
Εφαρμογή ευφυούς γεωργίας σε συνεργασία με την ΕΑΣ Δράμας

Για τις τεχνικές γεωργίας ακριβείας από την ομάδα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και της NEUROPUBLIC ΑΕ, με εφαρμοστικό πεδίο την πατατοκαλλιέργεια, μίλησε στην «ΥΧ» ο Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, μέλος του ΔΣ της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. «Στο Κ. Νευροκόπι εγκαταστήσαμε σταθμό εδώ κι έναν μήνα για να εντάξουμε την καλλιέργεια της πατάτας στο πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας. Σκοπός της πρώτης χρονιάς είναι να μετρήσουμε, να συγκεντρώσουμε δεδομένα, να παρακολουθήσουμε δειγματοληπτικά κάποιους παραγωγούς πώς ασκούν την καλλιέργεια στην περιοχή για να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε τη δυνητική ωφέλεια από την εφαρμογή του προγράμματος. Τα προγράμματα ευφυούς γεωργίας χρηματοδοτούνται από την εταιρεία, οπότε προσδοκούμε να υπολογίσουμε ποιο όφελος μπορούν να έχουν οι παραγωγοί της περιοχής και ποιο κόστος έχουμε εμείς, ώστε να φτάσουμε σ’ ένα μοντέλο που να είναι οικονομικά βιώσιμο και για τις δύο πλευρές. Τα αποτελέσματα θα εξαχθούν στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου και θα τα δημοσιεύσουμε».

Μέτρηση δεδομένων

Ο κ. Χατζηπαπαδόπουλος κάνει λόγο για δύο τύπους σταθμών που μετρούν ατμοσφαιρικά και εδαφικά δεδομένα. Στο Νευροκόπι εγκαταστάθηκαν τρεις σταθμοί που μετρούν ατμοσφαιρικά δεδομένα και, πριν αρχίσει η περίοδος των αρδεύσεων και ανάλογα με τους τύπους των εδαφών της περιοχής, θα εγκατασταθούν από ένας έως τέσσερις σταθμοί που μετρούν εδαφικά δεδομένα. Επίσης, χρησιμοποιούν δεδομένα που λαμβάνουν με εδαφοληψίες, δειγματοληψίες από τμήματα του φυτού και εργαστηριακές αναλύσεις με δορυφορικές εικόνες, όπως και δεδομένα που δίνει η ΕΑΣ Δράμας. Παρακολουθούν τους παραγωγούς και καταγράφουν ψηφιακά τις καλλιεργητικές ενέργειες που γίνονται στα χωράφια.

Κατά κάποιον τρόπο, πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή, στην ουσία είναι η πρώτη φάση της επιχειρησιακής εφαρμογής. «Στην πρώτη φάση γίνονται μετρήσεις, ενημερώνονται οι παραγωγοί, εκπαιδεύονται οι γεωπόνοι της ΕΑΣ Δράμας και οι επιστήμονές μας εξειδικεύουν τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες των ποικιλιών και της συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης», εξηγεί. Επισημαίνει ότι αυτές οι εφαρμογές απευθύνονται σε ομάδες παραγωγών για να μπορέσουν να μειώσουν το τεχνολογικό κόστος των υπηρεσιών ανά αγρότη. «Ένας σταθμός δεν εξυπηρετεί μόνο το αγροτεμάχιο στο οποίο βρίσκεται, αλλά μια ευρύτερη περιοχή».

Χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη απόδοση της καλλιέργειας

Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, μέλος του ΔΣ της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η ευφυής γεωργία είναι μια καλλιεργητική μέθοδος διαχείρισης, που αξιοποιεί στη λήψη αποφάσεων σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες συλλέγουν οργανωμένα μετρήσεις από τους φυσικούς πόρους που εμπλέκονται στην καλλιέργεια. Πρόκειται για μετρήσεις ατμοσφαιρικών, εδαφικών παραμέτρων, καθώς και του φυτού, αλλά και παραμέτρων που μετριούνται με τηλεσκοπικές μεθόδους, δηλαδή εικόνες δορυφορικές ή ληφθείσες με εναέρια μέσα. «Τα δεδομένα συλλέγονται και, στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες πληροφορικής για να τα επεξεργαστούμε και ν’ αξιοποιηθεί η διαθέσιμη επιστημονική γνώση. Ο κάθε παραγωγός δεν μπορεί να έχει στο χωράφι του έναν εδαφολόγο, έναν εντομολόγο, έναν φυτοπαθολόγο. Συνεργαζόμαστε με επιστημονικές ομάδες που παρέχουν τη γνώση τους κωδικοποιημένη σε μοντέλα και την υλοποιούμε στο λογισμικό που επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί», αναφέρει ο κ. Χατζηπαπαδόπουλος. Το αποτέλεσμα είναι αυτά τα συστήματα να δώσουν μια αυτόματη συμβουλή προς τον παραγωγό και τον γεωπόνο του, με στόχο την εφαρμογή σωστών αποφάσεων για την καλλιεργητική φροντίδα του χωραφιού. Τα οφέλη των υπηρεσιών της ευφυούς γεωργίας είναι χρήσιμες συμβουλές για θρέψη και άρδευση, με σκοπό την καλύτερη απόδοση της καλλιέργειας.

Γιατί στο Νευροκόπι

Η επιλογή της καλλιέργειας της πατάτας στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας έγινε γιατί πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις στην περιοχή, οι οποίες επιτρέπουν την εφαρμογή των υπηρεσιών της ευφυούς γεωργίας. Τα κριτήρια αφορούν την οικονομική σπουδαιότητα της καλλιέργειας και την ύπαρξη οργανωμένων παραγωγών. «Με αυτόν τον τρόπο, μειώνουμε το κόστος εφαρμογής της τεχνολογίας ανά παραγωγό και, επίσης, ενισχύεται η οικονομική απόδοση μιας καλλιέργειας που διαθέτει μια οικονομική κρίσιμη μάζα. Η πατάτα είναι σημαντικό προϊόν για την Ελλάδα και μπορεί να έχει σημαντικές ωφέλειες από την ευφυή γεωργία, ειδικά σε μια περιοχή όπως το Κάτω Νευροκόπι που διαθέτει υψηλή ποιότητα, άρα έχει σημαντική προστιθέμενη αξία», σημειώνει ο Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος.