Mε την ευφυή γεωργία λύνουν το πρόβλημα του πράσινου σκουληκιού στην Ορεστιάδα

Η ευφυής λίπανση προσδιορίζει και την ποιότητα της ίνας

Με ένα παράδειγμα καταστροφής της καλλιέργειας βαμβακιού από το πράσινο σκουλήκι το 2018, η Ευαγγελία Δρυμάκη, γεωπόνος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ», εξηγεί στην «ΥΧ», την αναγκαιότητα της χρήσης συστημάτων ευφυούς γεωργίας στον αγροτικό τομέα. «Εντοπίσαμε την έξαρση του εχθρού, όταν είχε ήδη γίνει η μεγαλύτερη ζημιά στην καλλιέργεια, καθώς δεν είχαμε καταφέρει να το εντοπίσουμε νωρίτερα.

Ευαγγελία Δρυμάκη, γεωπόνος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ»

Η έξαρση αυτή ήταν και ένας από τους λόγους που μας οδήγησαν, ως συνεταιρισμό, να επισπεύσουμε τις διαδικασίες εγκατάστασης τηλεμετρικών σταθμών στα αγροτεμάχια», τονίζει η κα Δρυμάκη. Ο συνεταιρισμός έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση πέντε τηλεμετρικών σταθμών του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC στην ευρύτερη περιοχή του Nομού Έβρου.

Όπως επισημαίνει η κα Δρυμάκη, «τόσο το διοικητικό συμβούλιο όσο και η ομάδα των γεωπόνων υποστηρίζουμε τις νέες τεχνολογίες στη γεωργική παραγωγή, καθώς είναι ένας από τους τρόπους να βοηθήσουμε τους αγρότες να βελτιώσουν την παραγωγή τους μέσω των στοιχείων που συλλέγονται από την καλλιέργεια, αλλά και να προφυλαχθούν από τους εχθρούς».

Περισσότερη παραγωγή με μειωμένο κόστος

Η ευφυής γεωργία είναι για την κα Δρυμάκη η απάντηση στο ερώτημα κάθε βαμβακοπαραγωγού για το «πώς μπορώ να παράγω περισσότερο και καλύτερο προϊόν με το μικρότερο δυνατό κόστος».

Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως μας εξηγεί, «με τη βοήθεια των σταθμών θα συλλέγονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο τους εχθρούς της καλλιέργειας, αλλά και το έδαφος, την ατμόσφαιρα, τη θερμοκρασία εδάφους και αέρος, την υγρασία, τη βροχόπτωση, την ηλιακή ακτινοβολία. Στη συνέχεια, όλες αυτές οι πληροφορίες θα αξιοποιηθούν για τον ακριβή υπολογισμό των αναγκών των φυτών σε νερό και στον εντοπισμό της κατάλληλης χρονικής στιγμής για το πότισμα.

Επίσης, μας δίνεται η δυνατότητα για τον έλεγχο των πτήσεων των εντόμων του βαμβακιού, όπως το πράσινο σκουλήκι. Μαζί με τους σταθμούς έχουμε εγκαταστήσει φερομονικές παγίδες για το πράσινο σκουλήκι, αλλά και για το ρόδινο και με τη βοήθεια των σταθμών μπορούμε να αξιολογήσουμε τα μεγέθη της προσβολής, ώστε να γίνει έγκαιρη επέμβαση με στοχευμένους ψεκασμούς, κάνοντας έτσι σωστή καταπολέμηση και, το κυριότερο, οικονομία στη χρήση φυτοπροστατευτικών.

Ακόμα και με τη βοήθεια των εδαφοαναλύσεων και με τις μετρήσεις των εδαφολογικών παραγόντων θα μας δοθούν συμβουλές για τη θρέψη του φυτού, με τα κατάλληλα λιπάσματα, αλλά κυρίως με τη σωστή ποσότητα».

Βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος

Η παροχή όλων των παραπάνω δεδομένων μπορεί να συμβάλει και στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Όπως εξηγεί η κα Δρυμάκη, «η ποσότητα του λιπάσματος στο βαμβάκι και ο χρόνος που θα πέσει έχει σχέση με την τελική ποιότητα της ίνας. Επίσης, ακόμα ένα πρόβλημα που είχαμε πέρυσι και δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην ποιότητα της ίνας ήταν οι βρωμούσες. Το βαμβάκι δεν μπορούσε να συγκομιστεί σωστά, ενώ είχαμε πρόβλημα και κατά την εκκόκκιση. Με την ευφυή γεωργία, λοιπόν, θα έχουμε διαθέσιμες όλες τις κατάλληλες πληροφορίες και συμβουλές για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά».

Επιλογή βαμβακοκαλλιεργητών

Οι πέντε βαμβακοκαλλιεργητές στα αγροτεμάχια των οποίων έχει εγκατασταθεί το σύστημα ευφυούς γεωργίας ήταν αρκετά πρόθυμοι να εφαρμόσουν το σύστημα. «Επιλέχθηκαν παραγωγοί, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ευφυούς γεωργίας, αλλά και οι οποίοι διαθέτουν αγροτεμάχια σε τέτοια σημεία που καλύπτουν μεγάλο μέρος των περιοχών που καλλιεργείται το βαμβάκι στον Νομό Έβρου».

Ο Γιάννης Τσακιρίδης, ο ένας εκ των πέντε παραγωγών, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «γνωρίζαμε ότι, κάποια στιγμή, λόγω και της εξέλιξης της τεχνολογίας, θα εφαρμοστούν και στον αγροτικό τομέα συστήματα ευφυούς γεωργίας. Επομένως, πρέπει να βρεθούν εκεί που θα κάνουν πρώτοι την αρχή, ώστε να ξεκινήσει η διάδοσή τους, καθώς όποια πληροφορία λαμβάνουμε με ακρίβεια μπορεί να βοηθήσει την καλλιέργειά μας».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.gr), το οποίο συντονίζει η NEUROPUBLIC και αποσκοπεί στην ανάδειξη των οφελών της ευφυούς γεωργίας για το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία γενικότερα, μέσω της βελτιστοποιημένης διαχείρισης των εισροών στο χωράφι.