Βρήκαν άλλο «μονοπάτι» στο Γεράκι Ηλείας για την προστασία του ελαιολάδου

Η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας αποτελεί εγγύηση για την προστασία του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και τη θωράκιση των παραγωγών από τα παιχνίδια της αγοράς.

Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής εμπειρία από την υιοθέτηση προγραμμάτων ευφυούς γεωργίας ακριβείας, έχει επιτευχθεί μείωση του βασικού κόστους παραγωγής, ενώ έχει αυξηθεί το επίπεδο ποιότητας της παραγωγής. Ένα από τα προϊόντα που παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, η οποία εκτοξεύεται με την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας είναι το ελαιόλαδο, το οποίο στη χώρα μας αυτή την περίοδο δέχεται σημαντικές πιέσεις για να παραμείνει η τιμή του σε χαμηλά επίπεδα, δυσανάλογα με την ποιότητά του.

Μονοπάτι ΑΕ

Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, επιχειρηματικός σύμβουλος της Ομάδας Παραγωγών έξτρα παρθένου ελαιολάδου «Μονοπάτι ΑΕ» από το Γεράκι Ηλείας, μόνο με την ευφυή γεωργία μπορεί να μειωθεί σημαντικά το καλλιεργητικό κόστος και έτσι, ακόμα και σε περιπτώσεις που η τιμή στην αγορά είναι χαμηλή, όπως συμβαίνει σήμερα, να μην «μπαίνουν» μέσα οι καλλιεργητές. Επιπλέον, η υψηλή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, προσφέροντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να διεκδικήσουν καλύτερη τιμή για το προϊόν τους.

«Η ευφυής γεωργία είναι το μοναδικό εργαλείο που διαθέτει ο παραγωγός ή μια ομάδα παραγωγών για να αμυνθεί σε οποιαδήποτε συνθήκη, είτε αυτή είναι περιβαλλοντική και εδαφολογική, είτε ακόμα και όταν αφορά “παιχνίδια” της αγοράς που κρατούν σε χαμηλά επίπεδα την τιμή ενός προϊόντος.

Ο παραγωγός έχει τη δύναμη να αντέξει, γιατί έχει καταφέρει να πετύχει χαμηλό κόστος παραγωγής και να παράγει ένα ποιοτικό προϊόν, που θα του χαρίσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», τονίζει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Και προσθέτει: «Μέσω της ευφυούς γεωργίας, επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των εισροών, καλύτερη ποιότητα προϊόντων και προστιθέμενη αξία στην παραγωγή, κάτι που σημαίνει αύξηση του κέρδους του παραγωγού.

Μέσω του προγράμματος υπολογίζονται ακριβώς οι ποσότητες των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και του αρδευτικού νερού που απαιτεί η κάθε καλλιέργεια κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Σε συνδυασμό με τον σωστό χρόνο εφαρμογής τους, αποτρέπεται η υπερβολική και η άσκοπη χρήση τους. Έτσι, μειώνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής και αυξάνεται το κέρδος».

Αναφερόμενος στο ελαιόλαδο, τόνισε πως όταν όλη η καλλιεργητική διαδικασία αξιοποιεί εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας, το ελαιόλαδο θα έχει παραχθεί υπό συνθήκες που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση, επιτυγχάνοντας από εξοικονόμηση νερού και μείωση του κόστους άρδευσης μέχρι τη χρήση της μικρότερης δυνατής ποσότητας λιπασμάτων.