Ευφυής γεωργία για πιο ανταγωνιστικά και ποιοτικά ροδάκινα

Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός της καλλιέργειας

Με σταθερά βήματα για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου καλλιέργειας του ροδάκινου προχωρά το πρόγραμμα SmartPeach, που βρίσκεται στο δεύτερο έτος εφαρμογής του. Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση των εισροών που απαιτεί η καλλιέργεια, αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος μέσω εξειδικευμένων για την καλλιέργεια του ροδάκινου υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας της εταιρείας NEUROPUBLIC.

Με εξαγωγική δραστηριότητα, οι δύο συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής Νάουσας και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλυβίων Πέλλας, ήδη από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του συστήματος, έχουν καταφέρει να έχουν στη φαρέτρα τους ένα σημαντικό «όπλο» ευφυούς γεωργίας.

Όπως δήλωσε στην «ΥΧ» η Κατερίνα Δηνώρη, γεωπόνος του συνεταιρισμού Επισκοπής, «o συνεταιρισμός, έχοντας εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητούσε εκείνο το εργαλείο που θα διασφαλίσει ότι όχι μόνο οι εξαγωγές του θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο, αλλά ο παραγωγός θα λάβει την καλύτερη τιμή για το προϊόν του τη στιγμή που θα έχει καταφέρει μάλιστα να μειώσει και το κόστος παραγωγής του».

Ο λόγος που επιλέχθηκε η καλλιέργεια του ροδάκινου είναι, όπως εξηγεί ο συντονιστής του έργου και υπεύθυνος δικτύωσης της εταιρείας NEUROPUBLIC, Βασίλης Πρωτονοτάριος, η σημασία της καλλιέργειας, αλλά και το υψηλό κόστος παραγωγής: «Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, όταν ξεκινήσαμε, τo ροδάκινο, τόσο το επιτραπέζιο όσο και το συμπύρηνο, αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική σε αξία παραγωγής καλλιέργεια στην Ελλάδα, με συνολικό ύψος παραγωγής 1,45 εκατ. τόνους και ύψος εξαγωγών 554 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πρόκειται για μια καλλιέργεια που δέχεται σημαντικό ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες και πολλές εισροές στο χωράφι που, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος των εισροών στην Ελλάδα, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Θεωρήσαμε, λοιπόν, πολύ σημαντικό να εστιάσουμε την προσπάθειά μας σε αυτήν τη δυναμική και εξωστρεφή καλλιέργεια και να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να βελτιώσουν την παραγωγή τους και, κατά συνέπεια, την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος τους, άρα και την κερδοφορία τους».

Δημιουργία πλατφόρμας για φυτοπροστασία και άρδευση

Ήδη, από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, η γεωπόνος του συνεταιρισμού είχε τονίσει ότι πλέον οι ψεκασμοί γίνονται στοχευμένα, όταν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση της κάθε ασθένειας και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις αρδεύσεις, οι οποίες εφαρμόζονται όταν πραγματικά τις έχει ανάγκη το φυτό.

Όπως εξηγεί ο κ. Πρωτονοτάριος, για την πραγματοποίηση των παραπάνω «έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για την ανάπτυξη των εξειδικευμένων μοντέλων υπολογισμού της πίεσης προσβολής από εχθρούς και ασθένειες, καθώς και μοντέλων προσδιορισμού των αρδευτικών αναγκών στους οπωρώνες των δύο συνεταιρισμών». Το έργο, αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται στα μέσα του δεύτερου χρόνου υλοποίησής του και, όπως αναφέρει η Άννα Βατσανίδου, υπεύθυνη Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC, «έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας με τον σχεδιασμό του λογισμικού, όπου θα ενσωματωθούν τα προγνωστικά μοντέλα φυτοπροστασίας και άρδευσης.

Με την αξιολόγηση της πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας στο τέλος του δεύτερου και στις αρχές του τρίτου χρόνου, θα διαμορφωθεί το πλαίσιο της ποσοτικοποίησης των στόχων που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση των εισροών και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Στο τέλος του τρίτου έτους του προγράμματος, θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και θα διερευνηθεί η δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησής τους από τους εμπλεκόμενους συνεταιρισμούς».

Το SmartPeach είναι έργο που χρηματοδοτείται από τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020 και συντονίζει η NEUROPUBLIC.