Ευρωεκλογές – Εμμανουήλ Φράγκος: Πρέπει να αναβαθμίσουμε αποφασιστικά τη γαστρονομική εμπειρία στην Ελλάδα

Να κερδίσουμε τον σεβασμό στα προϊόντα μας με τον ίδιο τρόπο που τον έχουν η Γαλλία και η Ιταλία

του Εμμανουήλ Φράγκου (Φραγκούλης),
ευρωβουλευτή Ελληνικής Λύσης

Στην Ελλάδα, οφείλουμε να ξανασυμφιλιωθούμε με τον όρο «στρατηγική». Να θέσουμε στόχους και να υπηρετήσουμε πιστά την επίτευξή τους. Οφείλουμε να λέμε την αλήθεια, σε σχέση με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Άρα, πιστεύουμε στη σημασία της προσαρμοστικότητας της παραγωγής, αλλά και στην καινοτομία. Μιλάμε για μια εθνική αγροτική στρατηγική που πρέπει να υπηρετείται από διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους και θεσμούς. Η αγροτική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη. Πρέπει να τη δούμε σε συνάρτηση με τους άλλους συναφείς τομείς της οικονομίας.

Επιβάλλεται να αναβαθμίσουμε αποφασιστικά τη γαστρονομική εμπειρία στην Ελλάδα. Ο τουρισμός βασίζεται σε αυτό. Κάθε τόπος πρέπει να έχει τα δικά του ξεχωριστά προϊόντα, με εγγύηση ποιότητας και αυθεντικότητας. Εξάγοντας αυτά τα προϊόντα, εξάγουμε την εμπειρία της Ελλάδας και τη διαφημίζουμε. Οι εργαζόμενοι στην αγροτική οικονομία και στους σχετικούς τομείς πρέπει να επιδιώκουν το αιέν αριστεύειν.

Γενικώς, οφείλουμε να δούμε να υπάρχει σεβασμός στα ελληνικά προϊόντα με τον ίδιο τρόπο που τον έχουν η Γαλλία και η Ιταλία. Να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή, όπως η Δανία και το Ισραήλ. Και να καθετοποιήσουμε την παραγωγή, με βάση τα κεντρο-βορειοευρωπαϊκά πρότυπα. Πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι χρειαζόμαστε τη μέγιστη φιλοδοξία για τη γαστρονομική εμπειρία που προσφέρουμε. Βρισκόμαστε πάνω σε ένα θησαυροφυλάκιο προϊόντων, ας το ανακαλύψουμε. Πρέπει να αναφέρουμε το ελληνικό γιαούρτι. Μια θεαματική αγορά, που δυστυχώς δεν διεκδικούμε ως Ελλάδα, προσώρας.

Κατά την παρελθούσα πενταετία, αγωνίστηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας για τρεις λόγους:

1) Η ελληνική οικονομία βασίζεται στην παραγωγή μας. Η Ελλάδα προσφέρει μια διακριτή εμπειρία διεθνώς. Ο τουριστικός τομέας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιοτική ελληνική διατροφή. Άρα, βλέπουμε την αγροτική ανάπτυξη ως κλειδί για την ελληνική οικονομία.

2) Η ΕΕ έχει αρμοδιότητες στον αγροτικό τομέα. Οι δυνατότητες της ΕΕ στην αγροτική ανάπτυξη είναι ασυγκρίτως περισσότερες από π.χ. την εξωτερική πολιτική. Βλέπε ΚΑΠ, ενιαία αγορά και εμπορική πολιτική.

3) Είμαι κτηνίατρος. Θεωρώ ότι η εξειδίκευση έχει σημασία για την αποτελεσματικότητα. Έχοντας σπουδάσει και εργαστεί ως κτηνίατρος, ήταν προφανές ότι σε αυτόν τον τομέα μπορώ να φέρω βέλτιστα αποτελέσματα.

Το ελληνικό γιαούρτι είναι μια θεαματική αγορά, που δυστυχώς δεν διεκδικούμε ως χώρα, προσώρας

Κατά τη θητεία 2019-2024 διετέλεσα μέλος των Επιτροπών:

✱ Διεθνούς εμπορίου

✱ Αγροτικής Ανάπτυξης

✱ Περιβάλλοντος

Στη διάρκεια της θητείας, είχα την τύχη της διαρκούς επικοινωνίας με Έλληνες αγρότες, ώστε οι παρεμβάσεις μου να είναι σχετικές με ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Έκανα ομιλίες, γραπτές ερωτήσεις, τροπολογίες, προτάσεις ψηφισμάτων, πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αγροτικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά:

✱ Επενδύσεις και άνοιγμα σε νέες αγορές για τη μείωση των τιμών των λιπασμάτων.

✱ Παραγωγή και εισαγωγή ενέργειας, ώστε να υπάρχει φθηνότερη αγροτική ενέργεια.

✱ Πρωτοβουλίες για φθηνότερες ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής στην Ελλάδα ζωοτροφών, κατά το δυνατόν και άμεσα.

Όμως, προχώρησα και σε λιγότερο αναμενόμενες πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά:

✱ Έθεσα το θέμα της προστασίας της υγείας των αγροτών, ζητώντας προγράμματα για την ενημέρωσή τους, ώστε να προστατεύονται από παθήσεις και ατυχήματα.

✱ Ζήτησα τη χρηματοδότηση εφαρμογών τελευταίας τεχνολογίας για τους μικροκληρούχους αγρότες.

✱ Έφερα προτάσεις για στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία των παράκτιων περιοχών, καταθέτοντας προτάσεις για ενίσχυση των εφαρμογών αφαλάτωσης για τα νησιά μας.

Αναφέρθηκα, επικαλούμενος το ευνοϊκό νομικό πλαίσιο και σχετικές προηγούμενες πρωτοβουλίες, σε στοχευμένες παρεμβάσεις ανά την επικράτεια:

✱ Ενίσχυση των ειδικών προγραμμάτων για αγροτική ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου (POSEI).

✱ Επιδότηση για το μεταφορικό ισοδύναμο ή μείωση της φορολογίας στα νησιά του Αιγαίου. Αίτημα για μεταφορικό ισοδύναμο και για την Κρήτη.

✱ Μείωση της φορολογίας στις αγροτικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλία και Θράκη, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες.

✱ Πρόταση για βελτίωση του αρδευτικού συστήματος Πελοποννήσου.

Κορωνίδα της δράσης μας είναι τα ελληνικά ΠΟΠ. Προφανώς, ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα με τα δημοφιλέστερα διεθνώς, όπως Ελιά Καλαμάτας, λάδι, φέτα, αλλά και πλήθος άλλων: Από τον Κρόκο Κοζάνης, μέχρι τις φακές Εγκλούβης, τα φιστίκια Αιγίνης και το ούζο.

Είχα την τιμή να είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Έκθεση για το «πρωινό», οπότε ασχολήθηκα ιδιαίτερα με την προστασία του μελιού απέναντι στις παράνομες εισαγωγές και τη νοθεία. Έθεσα επαναλαμβανόμενα το τεράστιο πρόβλημα της φυγής, ιδίως των νέων, από την ύπαιθρο, αλλά και με κίνητρα υπέρ των οικογενειών στην επαρχία. Η εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διαφανής και προσβάσιμη σε όλους.

Αναφέρθηκα στο παρελθόν για τους εξής λόγους:

✱ Πρώτον, οποιοσδήποτε μπορεί να εντοπίσει το σύνολο της δουλειάς μας, διαδικτυακά.

✱ Δεύτερον, κρίνοντας τις πράξεις του παρελθόντος, μπορεί να διαπιστωθεί η επερχόμενη δραστηριότητα.

✱ Τρίτον, η εκλογή περισσότερων ευρωβουλευτών μας θα επιτρέψει την εξειδίκευσή μας, ώστε να φέρουμε πολλαπλάσια αποτελέσματα.

Η πραγματική υπεράσπιση της υπαίθρου και του Έλληνα αγρότη αποτελεί σαφή πολιτική επιλογή, απέναντι σε μια νοοτροπία αστυφιλίας και σνομπισμού απέναντι στην επαρχία, από την οποία οι περισσότεροι προερχόμαστε. Η πραγματική Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην επαρχία μας και αυτή θέλουμε να υπηρετήσουμε.