Ευρωπαϊκή Έκθεση: Υστερεί σημαντικά το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα

Διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών

Σημαντικές αποκλίσεις στο μέσο αγροτικό εισόδημα καταγράφονται στην ΕΕ με βάση τον τύπο γεωργίας, το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο κατάρτισης των κατόχων εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με ευρήματα της έκθεσης «Επισκόπηση οικονομικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ», που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μεταξύ του εξεταζόμενου διαστήματος 2007-2018, και με βάση τα στοιχεία των δειγματολογικών ερευνών κάθε χώρας στο πλαίσιο του FADN για τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις, το μέσο εισόδημα αυξήθηκε σε γενικές γραμμές, φθάνοντας τα 35.300 ευρώ ανά εκμετάλλευση και 22.500 ευρώ ανά ετήσια μονάδα εργασίας (AWU) το 2018. Ωστόσο, τα αντίστοιχα μεγέθη στην Ελλάδα ανέρχονται στην πρώτη περίπτωση στα 12.568 ευρώ και στη δεύτερη τα 12.274 ευρώ.

Η αύξηση της αξίας της αγροτικής παραγωγής, τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για την κτηνοτροφική παραγωγή στο 34% και 36% αντίστοιχα, οδήγησε στις ανωτέρω αυξήσεις του εισοδήματος κατά την περίοδο που αναλύθηκε. Όσον αφορά το εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας, το υψηλότερο μέσο εισόδημα καταγράφηκε το 2018 στα 22.500 ευρώ, μια ελαφρά αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το 2017 και 41% υψηλότερο από ό,τι το 2007.

Όσον αφορά τις εισοδηματικές αποκλίσεις στην ΕΕ, το υψηλότερο εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας (AWU) καταγράφηκε σε χώρες που βρίσκονται στα βορειοδυτικά της ΕΕ, ενώ το χαμηλότερο στο ανατολικό τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό τα κράτη-μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 ή αργότερα, και τα οποία ανεξαιρέτως έχουν μισθό κάτω από τον μέσο όρο –των 8,70 ευρώ ανά ώρα– της ΕΕ.

Η ανάλυση διαπίστωσε, επίσης, ότι οι εκμεταλλεύσεις που διευθύνονται από γυναίκες είχαν χαμηλότερο εισόδημα ανά AWU (38% χαμηλότερο από εκείνες που διαχειρίζονται οι άνδρες). Αντίθετα, όσες διευθύνονται από παραγωγούς με βασική ή πλήρη κατάρτιση βρέθηκαν να έχουν υψηλότερο εισόδημα ανά AWU (+59%) σε σχέση με εκείνες των οποίων οι διαχειριστές έχουν μόνο πρακτική εμπειρία.

Η δομή των εκμεταλλεύσεων παρουσιάζει τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, κάτι που επίσης εξηγεί το χάσμα τον αγροτικών εισοδημάτων. Ένας από τους πιο ενδεικτικούς δείκτες είναι το φυσικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, το οποίο καθορίζει τη μέση έκταση αγροτικής γης ανά εκμετάλλευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων επί της καθαρής προστιθέμενης αξίας της μέσης ευρωπαϊκής εκμετάλλευσης ανέρχεται στο 28%. Για άλλη μια φορά, το ποσοστό αυτό ποικίλλει μεταξύ των κρατών-μελών. Πιο συγκεκριμένα, στη Λιθουανία ανέρχεται στο 70%, στη Φινλανδία στο 67%, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η Ολλανδία με 9%.

Τέλος, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, καθώς οι άμεσες ενισχύσεις αντιστοιχούν στο 42% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της μέσης ελληνικής εκμετάλλευσης.