Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επιλογή 50 εταιρειών με επικεφαλής γυναίκες για την ενίσχυση της καινοτομίας

Τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης στο πλαίσιο του νέου πιλοτικού προγράμματος Women TechEU, το οποίο στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας που διοικούνται από γυναίκες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόσκληση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Horizon Europe».

Μετά την αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η Επιτροπή θα υποστηρίξει μια πρώτη ομάδα 50 εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες σε 15 διαφορετικές χώρες (καμία από την Ελλάδα). Περισσότερες από 40 εταιρείες εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ περίπου το ένα πέμπτο εδρεύει σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Horizon Europe», όπως το Ισραήλ και η Τουρκία.

Μετά την πολύ ενθαρρυντική ανταπόκριση σε αυτό το πρώτο πιλοτικό σχέδιο, η Επιτροπή θα ανανεώσει το πρόγραμμα Women TechEU το 2022. Ο προϋπολογισμός για την επόμενη πρόσκληση θα αυξηθεί σε δέκα εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν περίπου 130 επιχειρήσεις από 50 φέτος.