Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κάλεσμα στους οργανισμούς πληρωμών για τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου FaST

Η πρώτη έκδοση του ψηφιακού εργαλείου για τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά (FaST), που έχει δημιουργήσει η Κομισιόν, παρουσιάστηκε στα μέχρι στιγμής συνεργαζόμενα κράτη-μέλη.

Το ψηφιακό εργαλείο υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Οργανισμό της ΕΕ για το Διαστημικό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα ISA2, για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων. Το εργαλείο απευθύνεται σε αγρότες, οργανισμούς πληρωμών, γεωργικούς συμβούλους, αλλά και σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το εργαλείο θα υποστηρίξει τους αγρότες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους αγρότες και τους οργανισμούς πληρωμών και θα απλοποιήσει την επικοινωνία μεταξύ των αγροτών και των δημόσιων αρχών. Επίσης, θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων ψηφιακών λύσεων που βασίζονται στα δεδομένα που παρέχει το δορυφορικό σύστημα Copernicus.

Πιο αναλυτικά, το εργαλείο είναι μία εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω κινητού, τάµπλετ ή υπολογιστή, στην οποία ο αγρότης εισάγει τα δεδοµένα της εκµετάλλευσής του και αυτή µε τη σειρά της του παρέχει εξατοµικευµένες συµβουλές διαχείρισης των εισροών. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, θα παρέχει πληροφορίες για τα επιλεγμένα αγροτεμάχια σχετικά με τις καλλιέργειες, τον αριθμό των ζώων και την ποσότητα κοπριάς που παράγουν. Επίσης, θα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, αλλά και τα νομικά όρια για τη χρήση θρεπτικών ουσιών.

Στόχος των παραπάνω διαδικασιών είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η διαρροή θρεπτικών ουσιών σε υπόγεια ύδατα και ποτάμια, αλλά και η αναβάθμιση της ποιότητας των εδαφών και του νερού. Ακόμη ένας στόχος, όμως, είναι η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών.

Το εργαλείο, σύμφωνα με τα κείμενα της ΚΑΠ, θα λαµβάνει υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που έχει ο αγρότης για να λάβει άµεσες ενισχύσεις, ώστε να τον συµβουλέψει κατάλληλα, αποφεύγοντας τυχόν απώλειες από τις επιδοτήσεις, αλλά και να κάνει καλύτερη διαχείριση των εισροών του και κυρίως της θρέψης.

Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους οργανισμούς πληρωμών να επικοινωνήσουν με την ομάδα του εργαλείου, ώστε να δοκιμάσουν την πρώτη έκδοσή του. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος μέσω της σελίδας fastplatform.eu.