Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης: Διασύνδεση ΜμΕ με τοπικούς συμβούλους και διεθνείς εμπειρογνώμονες

✱ Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε ελληνικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα
✱ Η τράπεζα μπορεί να αναλάβει το 70% με 88% του καθαρού κόστους του συμβουλευτικού έργου

Ένα σημαντικό πρόγραμμα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα τρέχει από το 2018 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχει ουσιαστική βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας της Ελλάδας με την EBRD. Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στους χρηματοδότες της, η τράπεζα μπορεί να αναλάβει το 70% με 88% του καθαρού κόστους του συμβουλευτικού έργου, γεγονός που βοηθάει πολύ τις επιχειρήσεις. H τράπεζα ξεκίνησε το έργο της στην Ελλάδα το 2015 και πρόσφατα εγκαινίασε και το νέο της γραφείο στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο στη χώρα, το οποίο κατά κύριο λόγο θα υποστηρίζει ΜμΕ στη Βόρεια Ελλάδα.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, μέσω της διασύνδεσής τους με τοπικούς συμβούλους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι σύμβουλοι εργάζονται με μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους σχεδόν τους κλάδους, υποστηρίζοντας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα πολύ ευρύ φάσμα, από θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακού προγραμματισμού, σε θέματα βελτιστοποίησης εσωτερικών διαδικασιών, εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης ποιότητας, οικονομικής διαχείρισης, πληροφορικής και τεχνολογιών, προώθησης εξαγωγών, στρατηγικής marketing, branding κ.ο.κ.

Από την πλευρά της, η EBRD παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση του έργου μέχρι τη λήξη του, ώστε να διασφαλίσει ότι το έργο θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επιχείρηση. Η δουλειά της, όμως, δεν σταματάει εκεί. Έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του συμβουλευτικού έργου, η τράπεζα επιστρέφει στην επιχείρηση για να μετρήσει τον αντίκτυπο που είχε το έργο.

Όπως δήλωσε αποκλειστικά η Δήμητρα Παπανδρέου, υπεύθυνη του Προγράμματος στην Ελλάδα, «πολλές ελληνικές ΜμΕ έχουν φιλόδοξες ιδέες, αλλά δυστυχώς δυσκολεύονται να τις πραγματοποιήσουν. Η EBRD έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη βελτίωση των εξαγωγικών δυνατοτήτων και της ανταγωνιστικότητάς τους, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η αγροτική βιομηχανία και ο τομέας της αγροδιατροφής, όπου βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης λόγω της μοναδικότητας και της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. Ιδιαίτερα, μάλιστα, στον τομέα των εξαγωγών μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τη γνώση των τοπικών αγορών που διαθέτουμε λόγω της παρουσίας της EBRD με τοπικά γραφεία σε περισσότερες από 35 χώρες».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τράπεζας, περίπου τα 2/3 των επιχειρήσεων που έχουν κάνει αίτηση μέχρι τώρα προέρχονται από την επαρχία. Οι περισσότερες από αυτές μάλιστα διοικούνται από νέους ανθρώπους και είναι οικογενειακές επιχειρήσεις δεύτερης ή τρίτης γενιάς.

Δικαιούχοι

Συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των 43 εκατ. ευρώ και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα. Επιπλέον, πρέπει να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας και να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον δύο χρόνια. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή όπλων και στρατιωτικού υλικού, παραγωγή καπνού, με τα τυχερά παίγνια και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες ή να αιτηθούν μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της EBRD (www.ebrd.com/knowhow/greece) ή να επικοινωνήσουν απευθείας με το γραφείο της EBRD στην Ελλάδα (+30 211 1064 300).

Εκπαίδευση

Πέρα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, η EBRD προωθεί και μία σειρά από συμπληρωματικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικά σεμινάρια εξαγωγών (τα οποία είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις), επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, όπου επιχειρήσεις από την Ελλάδα έρχονται σε επαφή με αντίστοιχες επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, ημερίδες και θεματικά εργαστήρια.

Μέχρι τώρα έχουν λάβει χώρα εξαγωγικά σεμινάρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και στην Πάτρα, τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον δεκάδων επιχειρήσεων. Επίσης, το τελευταίο θεματικό εργαστήριο που διεξήχθη απευθυνόταν σε ελαιοπαραγωγούς. Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε ομιλίες κλαδικών ειδημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι παρουσίασαν βέλτιστες πρακτικές.

Διεθνής εμπειρία

Η EBRD δεν είναι νέα στον χώρο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία εδώ και 26 χρόνια και μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει πάνω από 20.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περίπου 30 χώρες στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία.

Από την εμπειρία της τράπεζας διεθνώς προκύπτει ότι, εντός ενός έτους από την υλοποίηση του συμβουλευτικού έργου, το 74% των πελατών αυξάνει τον κύκλο εργασιών του, το 51% δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, το 25% εξασφαλίζει εξωτερική χρηματοδότηση για την ανάπτυξή του και το 95% των πελατών δηλώνει ότι θα συνεργαζόταν και πάλι με κάποιον σύμβουλο επιχειρήσεων.