Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την τελευταία ολλανδική απόπειρα για άρση της απαγόρευσης της αμφιλεγόμενης αλιείας με χρήση ηλεκτρικών παλμών, σε μια απόφαση που θέτει όρια στην επιστημονικά προσανατολισμένη προσέγγιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πρόκειται για μια πρακτική που χρησιμοποιείται από αλιευτικά σκάφη τύπου μηχανότρατας, στέλνοντας ηλεκτρική ενέργεια στον πυθμένα της θάλασσας και διαταράσσοντας τη θαλάσσια ζωή, με σκοπό να μετακινηθούν τα ψάρια προς τα δίχτυα.

Σε απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε όλα τα επιχειρήματα που προέβαλε η Ολλανδία για να αποδείξει ότι η απαγόρευση της ηλεκτρικής αλιείας δεν βασίστηκε στις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώμες. Για το δικαστήριο, οι νομοθέτες της ΕΕ εξήγησαν επαρκώς τους λόγους απόκλισης από τις επιστημονικές γνώμες κατά την έγκριση των επίμαχων διατάξεων. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι καμία από τις διαθέσιμες τεχνικές μελέτες δεν λέει ότι αυτή η μέθοδος δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

www.euractiv.com