Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Προτάσεις για να γίνει η Ευρώπη παγκόσμια ηγέτιδα στην τεχνητή νοημοσύνη

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, των δεοντολογικών προτύπων και της εμπιστοσύνης στην τεχνολογία, το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη 20/10 προτάσεις για το βέλτιστο νομοθετικό πλ αίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων θεσμικών οργάνων που διατυπώνουν συστάσεις σχετικά με τους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη και το περιεχόμενό τους σε θέματα δεοντολογίας, αστικής ευθύνης και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι συστάσεις αυτές θα προλειάνουν το έδαφος, ώστε η ΕΕ να καταστεί παγκόσμια ηγέτιδα στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η νομοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται στις αρχές του 2021.

Ευρωβουλευτές κατέθεσαν νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες και εγκρίθηκαν. Συγκεκριμένα, η νομοθετική πρωτοβουλία του Iban Garcia del Blanco (Σοσιαλιστές, Ισπανία) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο με δεοντολογικές αρχές και νομικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούνται κατά την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού, των αλγορίθμων και των δεδομένων.

Η νομοθετική πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 559 ψήφους υπέρ, 44 κατά και 88 αποχές.

Ευθύνη για την πρόκληση ζημίας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Axel Voss (ΕΛΚ, Γερμανία) ζητεί τη θέσπιση ενός πλαισίου αστικής ευθύνης με μακρόπνοη προοπτική, βάσει του οποίου οι διαχειριστές συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου θα καθίστανται υπεύθυνοι για κάθε ζημία που προκαλείται. Οι κανόνες πρέπει να καλύπτουν κάθε φυσική ή ψηφιακή δραστηριότητα τεχνητής νοημοσύνης που προκαλεί ζημία ή βλάβη στη ζωή, στην υγεία, στη σωματική ακεραιότητα ή στην περιουσία, ή προκαλεί σημαντική ηθική βλάβη, που οδηγεί σε «επαληθεύσιμη οικονομική ζημία».

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Προκειμένου η ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, η έκθεση του Stephane Sejourne (Renew Europe, Γαλλία) καθιστά σαφές ότι απαιτείται ένα αποτελεσματικό σύστημα για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία καινοτόμων προγραμματιστών μέσω του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές δεν πρέπει να αποβούν εις βάρος των συμφερόντων των ανθρώπων-δημιουργών, ούτε και των δεοντολογικών αρχών της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των ανθρώπινων δημιουργιών που υποβοηθούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και των δημιουργιών που παράγονται αυτόνομα από την τεχνητή νοημοσύνη.