Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intereg MED Aristoil στην κορυφή της Ευρώπης

Στις 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός Interreg project Slam για την ανάδειξη των κορυφαίων διαπεριφερειακών προγραμμάτων με την μεγαλύτερη επίδραση στην ευρωπαϊκή κοινωνία για το 2019.

Από την Ελλάδα συμμετείχε το πρόγραμμα ARISTOIL το οποίο επιλέχθηκε ως το καλύτερο ευρωμεσογειακό πρόγραμμα ανάμεσα σε εκατό αντίστοιχα προγράμματα. Ο τελικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στα κορυφαία 8 προγράμματα από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης που είχαν επιλεγεί ανάμεσα σε εκατοντάδες αντίστοιχα προγράμματα.

Η ομάδα το ARISTOIL παρουσίασε την καινοτομία της παραγωγής υψηλού φαινολικού ελαιόλαδου και την τεράστια σημασία που αυτό μπορεί να έχει για την ανάπτυξη της Μεσογείου και για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η εξαιρετική ζωντανή παρουσίαση και η πολύ μεγάλη σημασία του θέματος κέρδισαν την υποστήριξη του κοινού και έφεραν το πρόγραμμα στην κορυφή της Ευρώπης μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία.