ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: Σημαντικός ο ρόλος του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

-Διαφήμιση-

Πάνω από 13 χρόνια παρουσίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα του Καρπενησίου μετρά το εργαστήριο της ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης. Αξιοποιώντας διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ, καταφέρνει και δημιουργεί διάφορες δράσεις, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ουσιαστικό ρόλο των εκπαιδευτικών του εργαστηρίου στην ειδική αγωγή.

Το τελευταίο διάστημα, μέσα από τον θεσμό της μαθητείας, εκπαιδευτές και μαθητές έρχονται σε επαφή με επαγγελματίες και επιχειρήσεις του Καρπενησίου, ώστε μέσα από αυτόν τον εργασιακό χώρο να αποκτήσουν και επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό εφόδιο στην αγορά εργασίας. Η επαφή αυτή στον εργασιακό τομέα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέσα από τις εκπαιδευτικές εκδρομές.

Παράλληλα, η συνεργασία με άλλα σχολεία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνήσουν καλύτερα με την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ η περιβαλλοντική εκπαίδευση που παρέχει το εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές ενημερωθούν καλύτερα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, σημαντικός επίσης είναι και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην κηπουρική και στη μαγειρική.

-Διαφήμιση-