Στο ΦΕΚ οι αποζημιώσεις σε αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, υπουργική απόφαση του ΥΠΑΑΤ με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι δικαιούχοι και οι ρυθμίσεις σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης 2, «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3 – «Μέτρα Εμπορίας» του ΕΠΑλθ 2014-2020.

Σύμφωνα με την απόφαση η ενίσχυση θα δοθεί για το «διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συμπλοιοκτησίες), αλιευτικών σκαφών.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ