Στο ΦΕΚ η παράταση της καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ

Παρατείνεται ο χρόνος της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ έτους 2021, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η οποία καθορίζει την «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. και Ασφαλιστική Ενημερότητα», και συνυπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Στύλιο.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ