Σε μία εποχή δύσκολη για την καλλιέργεια του βαμβακιού, που χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαπραγματευτικές δυσκολίες για την πώληση των προϊόντων, μία ομάδα πέντε ατόμων από τη Θράκη, σε συνεργασία με μία τοπική εκκοκκιστική επιχείρηση, προσπαθούν μέσα από τη στενή συνεργασία να κάνουν τη διαφορά, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για την καλλιέργεια.

Η απόφαση αυτή για διαφοροποίηση και καλύτερη αξιοποίηση της συνολικής τους πια εκμετάλλευσης, είναι που τους δίνει ελπίδες για μία καλύτερη τύχη για το προϊόν τους και ένα δικαιότερο εισόδημα για τους ίδιους. «Σκοπός της ομάδας είναι η παραγωγή ενός ανώτερου προϊόντος, που να καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας», ανέφερε ο Δημοσθένης Λύκογλου, ένας εκ των παραγωγών.

Η συνεργασία τους με τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια τούς έδωσε τη δυνατότητα να πουλήσουν το δικό τους βαμβάκι πολύ κοντά στις διεθνείς αγορές, τόνισε ο Βασίλης Τομζάς, ενώ ο Γιάννης Μισαιλίδης σημείωσε πως διαδικασίες, όπως η ξεχωριστή εκκόκκιση, αλλά και η δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοοικονομικών εργαλείων του προγράμματος Cotton+ που προσφέρουν τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια, βελτίωσε το εισόδημά τους.

«Οι νέες τάσεις της εποχής επιβάλλουν τα αγροτικά προϊόντα να είναι πιστοποιημένα, επώνυμα και να παράγονται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή», σχολίασε ο Θεόδωρος Λεφής, παραγωγός της ομάδας, συμπληρώνοντας ότι, ακολουθώντας αυτή την τάση, επέλεξαν ως ομάδα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστοποίησης βαμβακιού CSF της BASF.

H εταιρεία παρέχει αυτό το πρόγραμμα πιστοποίησης σε παραγωγούς μέσω της συνεργασίας της με τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια, προσπαθώντας να καλύπτει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας ένδυσης και δίνοντας ταυτόχρονα ξεχωριστή ταυτότητα στο παραγόμενο βαμβάκι, που εμπνέει την εμπιστοσύνη των αγοραστών.

Σημαντικό κομμάτι, τέλος, για τους παραγωγούς, αποτέλεσε η επιλογή των ποικιλιών. «Έγινε με γνώμονα τα ποιοτικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά τους», σχολίασε ο Βασίλης Χάιδος. «Παράμετροι όπως το micronaire, η αντοχή, το μήκος και η απόδοση ίνας, αλλά και το ποσοστό σε κοντές ίνες είναι καθοριστικές, όταν στοχεύεις σε ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Γι’ αυτόν το λόγο επιλέξαμε να σπείρουμε 100% ποικιλίες FiberMax, καθώς θεωρούμε ότι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, ενώ αποτελούν ένα αναγνωρισμένο brand παγκοσμίως», εξήγησε ο βαμβακοκαλλιεργητής.